See other templatesSee other templates

Pranešimai

Pranešimai apie aktualijas
ImageNuo 2013 m. sausio 31 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių redakcija, patvirtinta 2013-01-25 Finansų ministro įsakymu Nr.1K-033 . Finansų ministro įsakymu nustatyta, kad atlyginama iki 360 litų pareigūnų patirtų vykimo išlaidų. Finansų ministro įsakymas yra dalis būtinų priemonių skirtų nustatyti muitinės pareigūnų socialines garantijas atitinkamai tarnybos ypatumams ir atsakomybei. Manome, kad tai konkretus naujosios vyriausybės žingsnis muitinės pareigūnų tarnybos sąlygų gerinimo ir socialinių garantijų įtvirtinimo link.

Atkreipiame dėmesį, kad muitinės postų pareigūnams kompensuojamos ne tik vykimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidos, bet ir tos išlaidos, kurios patiriamos važinėjant pagal tarnybos pobūdį tarnybiniais tikslais. Todėl būtina kruopščiau fiksuoti vykimo atvejus ir nuvažiuotus atstumus.

MDPS informacija
ImageMuitinės departamentas prie Finansų ministerijos nuo spalio 1 d. pranešė apie penkių sutarčių sudarymą. Trijų sutarčių sumos skaičiuojamos milijonais.

Daugiausiai pinigų Muitinės departamentas skiria kompensuoti nuostolius dėl bankrutavusios UAB "ERP" vykdytų projektų . Už mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos plėtros paslaugas bendrovei „Alna Business Solutions“ muitinė atseikės beveik 2,35 mln. Lt. Konkursą „IT paslaugų centro ir IT infrastruktūros valdymo programinės įrangos, sukurtos HP Open View produktų pagrindu, licencijų paketo ir techninio aptarnavimo paslaugos“ laimėjusi kompanija „EIT Sprendimai“ (buv. UAB "ELSIS IT") iš Muitinės departamento gaus 1,9 mln. Lt. Programinės įrangos „EMC Documentum“ priemonių licencijų paketą ir techninio aptarnavimo paslaugas Muitinės departamentui teiks bendrovė „InnoForce“, sutarties vertė – 1,86 mln. Lt.

UAB "Alna Business Solutions" yra pasirašę partnerystės sutartį su verslui skirtos programinės įrangos grupe SAP, iki šiol bendradarbiavusia su nemokia UAB "ERP". "Sumažinsime bet kokius sutrikimus, kuriuos galėjo sukelti mūsų buvusios partnerės "ERP" bankrotas", - teigė Carlas Langhornas, "SAP Baltic" vykdomasis direktorius. "ERP" yra įdiegusi sistemas tokiems klientams kaip Finansų ministerija, Muitinės departamentas, „Sodra”, Valstybinė ligonių kasa, Lietuvos paštas.

Bankrutavusios UAB "ERP" akcininkai Ona Rukaitė ir German Rudek šiuo metu vadovauja UAB "InnoForce".

{datsopic:752 left}Lapkričio 27-ąją dieną Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos sudaryta darbo grupė apsilankė Vilniaus teritorinės muitinės Pašto poste. Apsilankymo tikslas - įvertinti posto muitinės pareigūnų darbo ir poilsio sąlygas dėl kurių MDPS valdyba nuolatos gaudavo pašte dirbančių muitinės pareigūnų nusiskundimų. Daugelio pašte dirbančių pareigūnų netenkino prastai įrengtos kompiuterinės darbo vietos, nešvara darbo patalpose, seni sulūžę baldai, bloga šilumos ir garso izoliacija. Nedžiugino turimas belangis nepatogus poilsio kambarys.

MDPS darbo grupės nariai Leokadija Daujotaitė, Zenonas Laucevičius ir Jūrius Bruklys, kartu su Pašto posto vadovais ir pareigūnais aptarė susidariusią situaciją. Pareigūnų atstovai įvertino esamą darbo tvarką, lankėsi bendrose pašto darbuotojų ir muitinės pareigūnų darbo vietose. Taip pat buvo apžiūrėtos ir Lietuvos pašto darbuotojų (ne muitinės pareigūnų) darbo vietos.

ImageŠiuo metu Seime rengiama nauja statutinės valstybės tarnybos koncepcija. Iš Seimo narių ir suinteresuotų žinybų atstovų suburta darbo grupė statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų sistemos tobulinimo gairėms parengti. Šios grupės darbe dalyvauja ir profesinių sąjungų atstovai.

Rugsėjo 19-ąją įvyko darbo grupės posėdis, kuriame aptartos statutinių pareigūnų darbo apmokėjimo ir socialinių garantijų problemos. Taip pat šiame susirinkime bandyta apibrėžti statutinio valstybės tarnautojo sampratą.

Profesinių sąjungų atstovai darbo grupės nariams pasiūlė skaidrią darbo užmokesčio sistemą, kuri būtų sudaroma iš trijų pastovių dalių:
- pareiginės algos,
- priemokų,
- apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

ImageBaltarusijos ir Lietuvos pasienyje, iš mūsų kaimynų pusės susidarė 10 kilometrų ilgio kamščiai. Tokia situacija susidarė po masinių Lietuvos muitinės pareigūnų sulaikymo, praneša agentūrų „Interfaks“.

Baltarusijos pasienio komiteto atstovas spaudai Aleksandras Tišenko praneša, kad pasienio poste Kammennij Log–Medininkai užstrigo apie 600 vilkikų. Pasak jo, Lietuva beveik visiškai sustabdė dokumentų įvažiavimui į Lietuvą išdavimą.

Muitinės kriminalinės tarnybos ir Vilniaus apygardos prokuratūros pareigūnai prašys teismo nušalinti nuo pareigų trisdešimt Medininkų poste dirbusių inspektorių. Kaip praneša Muitinės departamentas, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį sulaikytas dar vienas posto inspektorius, kiti 29 – trečiadienio rytą baigiantis pamainai bei namuose.

Pas visus atliktos kratos, paimta pinigų. Aiškinamasi, ar jie nebuvo neteisėtai praturtėję. Pasak Muitinės departamento vadovų, vyksta masinė kova su korupcija muitinėje. Muitinės departamento atstovai teigia, kad su visais įtariamaisiais buvo kalbama, taikytos prevencinės priemonės, tačiau tai nepadėjo. Sulaikius tokį kiekį pareigūnų sutriko ir Medininkų posto darbas. Prie sienos susidarė 10 kilometrų vilkikų eilė.

 Liepos 4 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) vykusiame pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, viceministrai Audrius Bitinas ir Audra Mikalauskaitė, Tarptautinių reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja Karolina Anda Juodpusytė su profesinių sąjungų, darbdavių atstovais bei mokslininkais aptarė Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konferencijos 101-ojoje sesijoje priimtą rekomendaciją dėl socialinės apsaugos pagrindų (angl. Social Protection Floor) ir jos įtaką Lietuvai. Taip pat diskutuota jaunimo užimtumo, efektyvaus Lietuvos dalyvavimo TDO veikloje bei kitais aktualiais, su TDO veikla susijusiais, klausimai.

Ženevoje vykusioje TDO konferencijos 101-oje sesijoje priimta rekomendacija, kuria siūloma valstybėms nustatyti minimalius standartus ir sąlygas jiems atitikti socialinės apsaugos srityje. Sesijoje be kitų aspektų nutarta, kad socialinis draudimas yra žmogaus teisė, tad reikalingi tarptautiniai instrumentai užtikrinti šios teisės realizaciją. Socialinė apsauga turi būti kuriama universalumo ir solidarumo principu, o išmokos turi būti adekvačios. Taip pat socialinė apsauga turi būti derinama su ekonomine bei užimtumo politika.

Pasitarimo metu aptartas tinkamas trišalės delegacijos pasirengimas kitų metų TDO konferencijos sesijai. Siekiant efektyvesnio, greitesnio bendradarbiavimo bei keitimosi informacija, nutarta, kad socialiniai partneriai skirs po kontaktinį asmenį, atsakingą TDO klausimais. Sutarta, kad socialiniai partneriai pateiks ministerijai savo nuomonę dėl priimtos TDO socialinės apsaugos pagrindų rekomendacijos.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com