See other templatesSee other templates

ImageŠiuo metu Seime rengiama nauja statutinės valstybės tarnybos koncepcija. Iš Seimo narių ir suinteresuotų žinybų atstovų suburta darbo grupė statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų sistemos tobulinimo gairėms parengti. Šios grupės darbe dalyvauja ir profesinių sąjungų atstovai.

Rugsėjo 19-ąją įvyko darbo grupės posėdis, kuriame aptartos statutinių pareigūnų darbo apmokėjimo ir socialinių garantijų problemos. Taip pat šiame susirinkime bandyta apibrėžti statutinio valstybės tarnautojo sampratą.

Profesinių sąjungų atstovai darbo grupės nariams pasiūlė skaidrią darbo užmokesčio sistemą, kuri būtų sudaroma iš trijų pastovių dalių:
- pareiginės algos,
- priemokų,
- apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Profesinės sąjungos atkreipė darbo grupės narių dėmesį, jog statutinei valstybės tarnybai būtinos tikslinės investicijos ne tik darbo apmokėjimo reformai, bet ir tarnybos patrauklumo didinimui. Pastaruoju metu dėl kandidatų stokos dažnai neįvyksta ne tik konkursai vidaus reikalų, bet ir muitinės įstaigose. Statutinė valstybės tarnyba tampa nebepatraukli. Finansavimas teisėsaugai reikalingas, kad būtų išspręstos įsisenėjusios pareigūnų socialinių garantijų problemos.

Darbuotojų atstovai akcentavo, jog būtina įtvirtinti 40 valandų darbo savaitę pareigūnams. Šiuo metu už dalį realiai dirbto laiko pareigūnams nesumokama. Deramai sutvarkius šią problemą, pareigūnams turėtų būti mokama už dirbtus viršvalandžius. Šiam pasiūlymui pritarė dauguma suinteresuotų žinybų. Skeptiškai profesinių sąjungų pasiūlymus įvertino Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Dagys. Anot jo biudžetas šiuo metu neturi reikiamų 100 mln. litų, kad reikiamai sutvarkyti viršvalandinio darbo apmokėjimą.

Darbo grupės posėdyje bandyta spręsti ir statutinio valstybės pareigūno sąvokos problema. Deja, išskirti vienareikšmiškus objektyvius statutinio tarnautojo kriterijus nepavyko. Nors savo sampratas siūlė Vyriausybės ir Seimo atstovai, atsižvelgta į Konstitucinio teismo nuomonę, tačiau visi siūlymai darbo grupės narių buvo argumentuotai sukritikuoti ir atmesti. Nepavykus rasti pareigūno sąvokos problemos sprendimo, suabejota ir darbo grupės veiklos tikslingumu.

Konservatorių partiją atstovaujančių Seimo narių iniciatyva užsiminta apie galimą dalies statutinių valstybės tarnautojų išstatutinimą. Šiam Seimo narių siūlymui pritaria kai kurių pareigūnų profesinių sąjungų atstovai. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga išstatutinimo iniciatyvoms nepritaria. Šios idėjos šalininkai nepateikia jokių svarių argumentų, kaip išstatutinimas pagerintų valstybės tarnybos padėtį ar padėtų spręsti pareigūnų socialines problemas.

Pareigūnų problemų svarstymas Seime vyksta vangiai, bet išeitį iš aklavietės tikimasi atrasti. Spalio 8 dieną įvyks dar vienas darbo grupės susitikimas, kuriame bus bandoma suderinti statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų gaires.

Svarstyti projektai

Nauji projektai (2012-10-02)


MDPS informacija
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com