See other templatesSee other templates

Bendradarbiavimas

Informacija apie bendradarbiavimą su kitomis profesinėmis organizacijomis

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) išsiuntė laišką Europos Komisijos pirmininkei Ursula von der Leyen ir Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui dėl būtinybės skirti daugiau dėmesio saugumo situacijai prie sienos su Baltarusija.

Priminsime, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) ir Europos policijos sąjunga (EPU) drauge jau buvo kreipusios į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, ragindamos palaikyti du pagrindinius LTPF siekius, galinčius padėti veiksmingiau kovoti su autoritarinio Baltarusijos režimo sukelta migracijos krize Rytų Europoje. Tai – a) pasidalinti finansinę fizinio barjero įrengimo naštą pasienyje su Baltarusija, nes saugoma bendra ES siena; b) įkurti Europos masto agentūrą hibridinėms grėsmėms bendrai analizuoti ir atliepti (kaip kad migrantų panaudojimą politiniam spaudimui).

„Deja, gautas EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atsakymas mūsų netenkino. Jame pareikšta, kad esą Europos Komisija turi nuoseklią politiką nefinansuoti fizinių barjerų. Vis tik, LTPF nuomone, Rusijos paskelbtas karas prieš Ukrainą, grasinimai Vakarams, negerėjanti padėtis Baltarusijoje aiškiai parodė, kad pasaulis pasikeitė ir reikia pergalvoti įprastus būdus bei „nuoseklią politiką“. Vėlgi – nors finansinės naštos pasidalinimas dėl fizinio barjero visų saugumo grėsmių neišspręstų, tai būtų žingsnis tinkama linkme bei pademonstruotų ES vienybę saugumo klausimuose. Būtent tokius signalus norime siųsti autoritariniams režimams prie ES sienų, o ne komunikuoti, kad „remiantis Šengeno sienų kodeksu, išvengti ir atgrasyti neleistinų sienos kirtimų yra šalių narių atsakomybė“, – sako LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.

Ji primena, kad, nors dėl karo Ukrainoje mažiau girdime apie bėdas pasienyje su Baltarusija, migrantų krizė nesibaigė ir bet kada gali vėl sustiprėti.

Pridedame laiško originalą.

Dear Ms. Ursula von der Leyen,

On March 22 the Lithuanian Federation of Law Enforcement Officers (LTPF) received a reply from EC Directorate-General for Migration and Home Affairs.

Neterminuotas mokytojų streikas pirmadienį nesibaigė - Vyriausybė neįgyvendino savo pažadų ir nesusitarė su profesinių sąjungų atstovais dėl jo nutraukimo. Dalis pedagogų žada tęsti streiką bent iki trečiadienio, kol vyks naujas derybų raundas Vyriausybėje. Mokytojų atstovai teigia, kad mokyklos gali streikuoti kelias savaites - iki Seimo sesijos.

Aš nežinau, kaip pasielgs profsąjungos, bet šiaip ar taip, aš manyčiau, kad ne streikuose sprendžiami klausimai, o derantis, kalbantis ir ieškant kompromisų iš abiejų pusių“, - įremtas į kampą tuščiažodžiavo Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus. Jis porino, kad susitarimą dėl streiko nutraukimo tikimasi pasirašyti trečiadienį. „Labai sunku jų reikalavimus įvykdyti, nes gali būti, kad tektų grįžti peržiūrėti biudžetą, o to Vyriausybė negali įsipareigoti, nes tai yra Seimo prerogatyva (...). Kelsim šitą klausimą į Politinę tarybą, diskutuosime aukščiausiu lygiu“, - žarstė pažadus R. Vaitkus. Tačiau kol kas nenumatyta, kad Politinė taryba posėdžiautų artimiausiomis dienomis.

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas sako, kad kol kas nesusiderėta dėl esminio klausimo. „Pagrindinis punktas, būtent dėl darbo užmokesčio didinimo nuo rugsėjo 1 dienos skiriant tam 18 mln. eurų - nepasiektas, nes, mūsų manymu, tiek Vyriausybė, tiek Švietimo ministerija, tiek Finansų ministerija neatliko namų darbų - nepateiktas realus skaičius, iš kur tai paimti“, - žurnalistams sakė jis.

Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė savo ruožtu po pirmadienio derybų sakė matanti teigiamų poslinkių. „Nepavyko susiderėti dėl vieno punkto - dėl profsąjungų reikalavimo panaikinti atlyginimų koeficientų šakutes jau nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos. Tą punktą mes atidėjome iki trečiadienio. Dar sėsime prie derybų stalo, gal pavyks susitarti. Bandome įtikinti profsąjungas, kad nuo 2016 metų tokios sumos rasti, kad panaikintume iš karto šakutes, nėra tiesiog galimybių. Matysime, gal pavyks susiderėti, susitarti. O dėl visų kitų punktų - dėl pedagogų etatinio apmokėjimo modelio metmenų, dėl mokytojų skaičiaus optimizavimo veiksmų plano pateikimo ir dėl kitų dalykų tiesiog suderinome tekstą“, - aiškino ji.

Prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) nuo vasario prisijungia Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (LMDPSS).

Organizacija, vienijanti beveik 500 pareigūnų, papildė didžiausią Lietuvos pareigūnus vienijančią organizaciją. Šiuo metu LTPF jungia beveik 4500 pareigūnų iš praktiškai visų statutinių institucijų.

LMDPSS koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys sako, kad šis prisijungimas – logiškas organizacijos veiklos vystymo žingsnis, lemsiantis dar sėkmingesnį muitinės profesinių sąjungų atstovavimą.

Šių metų pradžioje įsigaliojus naujam Vidaus tarnybos statutui, nusprendėme glaudžiau koordinuoti savo veiksmus su kolegomis iš kitų statutinių įstaigų. LTPF yra gausiausia Lietuvos pareigūnų federacija, vienintelė Lietuvoje jungianti visų statutinių įstaigų kolegas – būtent todėl ir pasirinkome LTPF“, – pasakoja pirmininkas.

Šiuo metu Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai priklauso jau daugiau nei 25 profesinės sąjungos. „Tai, kad mūsų gretos vis didėja, rodo, kad pareigūnai vertina mūsų pasiekimus.“ – sako LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė. – „LMDPSS prisijungimas pastiprins mus visus. Šios organizacijos pareigūnai veiklūs ir iniciatyvūs, tikiu, kad drauge padarysime dar daugiau muitinės darbuotojų labui“.

Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas gegužę minės jau 18-uosius savo veiklos metus. Kol galiojo Tarnybos Lietuvos muitinėje statutas, o muitinės darbas valstybės įstaigų sistemoje buvo ir yra specifinis, organizacija pasirinko išlaikyti laisvos profesinės sąjungos statusą. Pasikeitus muitinės pareigūnų tarnybos santykius reglamentuojantiems norminiams aktams, statutinė tarnyba unifikavosi. Todėl nuspręsta keisti veiklos strategiją ir glaudžiau koordinuoti savo veiksmus su kitomis pareigūnų profsąjungomis.

Jau dabar kyla nemažai klausimų dėl naujojo statuto taikymo,“ – pasakoja LMDPSS koordinacinės tarybos pirmininkas J. Bruklys. – „Manome, kad būdami kartu pajėgsime greičiau ir racionaliau spręsti iškilusias problemas. Turėtume lengviau, lanksčiau adaptuoti įstatymo normą skirtingoms veiklos specifikoms.

Keturių policijos ir teisėsaugos profesinių sąjungų vadovai policijos generaliniam komisarui Linui Pernavui įteikė reikalavimą nedelsiant stabdyti visas šiuo metu policijoje įgyvendinamas pertvarkas. Kitaip žadama rengti protesto akcijas.

Lietuvos policija pastaruoju metu išgyvena sudėtingų permainų laikus. Naujosios policijos vadovybės entuziazmas naikinti iki šiol veikusią sistemą ir eksperimentuoti visuomenės saugumu pasiekė kritinį tašką, kuriame pareigūnai nebegali tylėti“, – rašoma šią savaitę priimtoje profsąjungų rezoliucijoje.

Ją Lietuvos policijos profesinės sąjungos tarybos vardu pasirašė Roma Katinienė, Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tarybos vardu – Tomas Vaitkunskas, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tarybos vardu – Vytautas Lamauskas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.

Profsąjungos reikalauja skelbti reformų moratoriumą, įvertinti jau atliktų pertvarkų naudingumą ir efektyvumą, sulyginti darbo krūvius konkrečiuose padaliniuose, reformas vykdyti tik visapusiškai joms pasirengus ir kt.

Anot profesinių sąjungų, pastaruoju metu policijos sistema išgyvena nesibaigiančias pertvarkas, pareigūnams nepaaiškinama jų esmė, kartais dar nepasibaigus vienai pertvarkai ir neįvertinus jos rezultatų (ar pasekmių), pradedama nauja.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, jiems nerimą kelia planai sujungti viešąją ir kriminalinę policijas.

Sausio 11 d. departamente suorganizuotas Muitinės departamento vadovų ir Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovų posėdis, kurio metu diskutuota apie šiais metais tęsiamus pokyčius muitinės veiklos optimizavimo procese, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį muitinės paslaugų teikimą ir pagerinti muitinės pareigūnų darbo sąlygas.

Posėdžio dalyviai kalbėjosi apie muitinės įstaigų kompetencijų priimant ir įforminant importo ir eksporto deklaracijas nustatymą, taip pat diskutavo apie centralizuoto šių deklaracijų priėmimo ir apdorojimo tvarkos patobulinimą.

Posėdžio pradžioje Muitinės departamento generalinis direktorius Arūnas Adomėnas akcentavo, kad nepaisant visų pradėtų ir tęsiamų pertvarkų muitinės veiklos optimizavimo procese svarbiausias tikslas yra pagerinti postuose dirbančių muitinės pareigūnų darbo sąlygas. Jo teigimu, šiuo metu muitinėje dirba mažiau pareigūnų nei ankstesniais metais ir kai kurie jų palieka tarnybą dėl per didelio darbo krūvio ar jų netenkinančių darbo sąlygų. Todėl pertvarkos muitininkų darbo krūvio ir sąlygų gerinimo srityje yra būtinos ir reikalingos spręsti greitai.

Jis pakvietė profesinių sąjungų atstovus savo idėjomis ir pasiūlymais prisidėti prie muitininkų darbo krūvio suvienodinimo bei išreiškė norą, kad šio susitikimo metu aptarti darbo tvarkos niuansai padėtų geriau pasirengti laukiantiems pokyčiams, leistų juos priimti gerokai sklandžiau ir keltų kuo mažiau įtampos muitinės pareigūnams.

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė ir valdybos pirmininkas Jūrius Bruklys domėjosi, kaip keisis pareigūnų darbo sąlygos prasidėjus pokyčiams.

Šiandien pasirašyta pirmoji Lietuvos istorijoje šakinė kolektyvinė sutartis tarp Muitinės departamento ir profesinių sąjungų atstovų. Iš statutinių įstaigų tokias sutartis šiai dienai jau yra pasirašę Policijos departamentas bei Kalėjimų departamentas.

Visos šakų kolektyvinės sutartys pasirašytos vykdant projektą „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“. Šis projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. „Tai istorinis įvykis – tokių sutarčių Lietuvoje nėra daug. Džiaugiuosi, kad ilgos derybos davė rezultatų. Rezultatų tikimės ir ateityje, nes susitelkus galima nuveikti daugiau ir dėl pareigūnų darbo sąlygų pagerinimo, ir įveikiant korupciją institucijos viduje“, - sakė sutartį pasirašiusi laikinai einanti Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas Ramutė Liupkevičienė.

Kaip sakė Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys, vos pradėjus derybas, buvo jaučiamas tam tikras nepasitikėjimas, tačiau ilgainiui abi šalys surado bendrą kalbą. „Apie trejetą mėnesių svarstėme svarbius klausimus, o pabaigai, žinoma, teko atidėti finansinius. Dėl jų susitarti visuomet nėra lengva“, - kalbėjo šakos kolektyvinę sutartį pasirašęs J. Bruklys.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com