See other templatesSee other templates

Pasienyje
Pasienyje
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-05-10 paskelbė sprendimą VSAT Varėnos rinktinės pasieniečio R. M. byloje. Pareigūną teisme atstovavo profesinių sąjungų teisininkai. Šis LVAT sprendimas yra itin reikšmingas visiems VSAT rinktinių sargybų būriuose tarnaujantiems pareigūnams, bei Lietuvos muitinės pareigūnams. Jei iki šiol pareigūnai galėjo būti perkeliami (rotuojami) vienašališku administracijos sprendimu ir turėjo taikstytis su neigiamomis pasekmėmis, tai nuo šiol privalu žinoti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tokią situaciją vertina kaip pareigūno teisių pažeidimą.

VSAT Varėnos rinktinės pareigūnas R.M. kreipėsi į teismą ginčydamas VSAT Varėnos rinktinės vado įsakymą, kuriuo pakeičiama pareigūno tarnybos vieta: pareigūnas perkeliamas iš Tribonių užkardos į A. Barausko užkardą. Toks perkėlimas tarp pareigūnų plačiau žinomas kaip rotacija. Sprendimą VSAT Varėnos rinktinė priėmė vienašališkai, neatsiklaususi paties pareigūno nuomonės. Dėl tokio sprendimo, pareigūnui kaskart į tarnybą reikėjo vykti jau ne 7 km, o apie 75 km. Kadangi pareigūnas turi šeimą, o žmona tuo metu laukėsi, apie persikėlimą į kitą miestą negalėjo būti nė kalbos.

Tokia įstatyme nenumatyta pareigūnų perkėlinėjimo praktika buvo pradėta taikyti po to, kai nuo 2010 m. pareigūnai tęsė tarnybą ne konkrečios užkardos sargybų būryje, o rinktinės sargybų būryje. Tokios tariamai teisėtos prielaidos „mėtyti“ pareigūnus po didžiulę rinktinės prižiūrimą teritoriją vienašaliu administracijos sprendimu buvo sukurtos ir pristatytos kaip didžiulis laimėjimas – esą taip bus kovojama su korupcija, viso labo tik sukeičiant pareigūnus vietomis. Deja, sąžiningiems pareigūnams tokie perkėlimai sukeldavo itin neigiamų pasekmių – padidėdavo išlaidos kelionei į tarnybą, taip pat kelionėje sugaištamas laikas, o poveikis korupcijai – labai abejotinas.
  Profesinė sąjunga, per laikotarpį kai buvo pradėta taikyti rotacija, sulaukė daug pareigūnų nusiskundimų dėl taikomos rotacijos, tačiau ginčyti įsakymą pirmasis ryžosi VSAT Varėnos rinktinės pareigūnas R.M. Padedamas profesinės sąjungos teisininkų pareigūnas 2011 m. liepos mėn. kreipėsi į teismą ir paprašė panaikinti jo atžvilgiu priimtą sprendimą. Taip pat buvo ginčijami ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymai, kuriais ir buvo įtvirtinta tokia „rotacija“.

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetinėjo pareigūno prašymus, taip pat atsisakė tenkinti ir skundą – esą viskas formaliai yra teisėta, todėl nėra pagrindo tenkinti pareigūno skundą. Tačiau profesinės sąjungos teisininkai, įvertinę ginčo aplinkybes ir teismo argumentus, rekomendavo pareigūnui R.M. skųsti sprendimą apeliacine tvarka ir ginčas persikėlė į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs apeliacinį skundą konstatavo, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymai, kuriais numatoma tarnybos vietos keitimo (rotacijos) tvarka nors ir nenumato, jog būtina gauti pareigūno sutikimą, tačiau vien dėl to negali būti pripažinti neteisėtais. Kita vertus teismas, aiškindamas šią situaciją konstatavo tai, kad „Ar reikalingas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno sutikimas, keičiant jam nustatytą tarnybos vietą, ar pagrįstai ir teisėtai keičiama konkretaus pareigūno tarnybos vieta, sprendžiama kiekvienu individualiu atveju, atsižvelgiant į įgytą pareigūno statusą, jo tarnybos pobūdį ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su pareigūno tarnyba.“ Taigi, pats faktas, kad VSAT vadas nenumatė atskiros pareigos atsiklausti pareigūno nuomonės, dar nereiškia, kad pareigūno sutikimas apskritai nereikalingas.

Teismas, analizuodamas VSAT Varėnos rinktinės vado įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat nustatė, kad pareigūno skundo argumentai yra pagrįsti: pertvarkant sargybų būrį, pareigūno tarnybos vieta buvo nustatyta ne Varėnos rinktinėje, o Varėnos rinktinės Tribonių užkardoje, todėl teismas laikė, kad pareigūno tarnybos vieta pakeista nepagrįstai, neįvykdant teisėje nustatytų reikalavimų.

Šis LVAT sprendimas yra itin reikšmingas visiems VSAT rinktinių sargybų būriuose tarnaujantiems pareigūnams – jei iki šiol pareigūnai galėjo būti perkeliami vienašališku administracijos sprendimu ir turėjo taikstytis su neigiamomis pasekmėmis, tai nuo šiol pareigūnai privalo žinoti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tokią situaciją vertina kaip pareigūno teisių pažeidimą.

Visi pareigūnai, kurie supažindinami su teikimais dėl jų perkėlimo į kitą tarnybos vietą, turėtų rašyti tarnybinį pranešimą rinktinės vado vardu, jame nurodyti ar jie sutinka su tokiu teikimu (siūlymu) perkelti pareigūną į kitą užkardą ir nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia tokią savo poziciją.

Tie pareigūnai, kurių atžvilgiu jau priimtas įsakymas dėl rotacijos ir jie nesutinka su pakeista tarnybos vieta, turėtų nedelsdami pasikonsultuoti su profesinių sąjungų teisininkais.

Profesinė sąjunga artimiausiu metu ketina kreiptis į vidaus reikalų ministrą, prašydama įvertinti VSAT vadovybės veiksmus ir kai kurių pareigūnų kompetenciją.

Martynas Austys, pareigunai.lt
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com