See other templatesSee other templates

Šiandien pasirašyta pirmoji Lietuvos istorijoje šakinė kolektyvinė sutartis tarp Muitinės departamento ir profesinių sąjungų atstovų. Iš statutinių įstaigų tokias sutartis šiai dienai jau yra pasirašę Policijos departamentas bei Kalėjimų departamentas.

Visos šakų kolektyvinės sutartys pasirašytos vykdant projektą „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“. Šis projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. „Tai istorinis įvykis – tokių sutarčių Lietuvoje nėra daug. Džiaugiuosi, kad ilgos derybos davė rezultatų. Rezultatų tikimės ir ateityje, nes susitelkus galima nuveikti daugiau ir dėl pareigūnų darbo sąlygų pagerinimo, ir įveikiant korupciją institucijos viduje“, - sakė sutartį pasirašiusi laikinai einanti Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas Ramutė Liupkevičienė.

Kaip sakė Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys, vos pradėjus derybas, buvo jaučiamas tam tikras nepasitikėjimas, tačiau ilgainiui abi šalys surado bendrą kalbą. „Apie trejetą mėnesių svarstėme svarbius klausimus, o pabaigai, žinoma, teko atidėti finansinius. Dėl jų susitarti visuomet nėra lengva“, - kalbėjo šakos kolektyvinę sutartį pasirašęs J. Bruklys.

Profesinių sąjungų atstovų įsitikinimu, jiems pavyko susitarti dėl itin svarbaus finansinio klausimo – dėl kelionės į darbo vietą išlaidų kompensavimo. Nuostata, kad kelionės išlaidos turi būti kompensuojamos, yra įrašyta į Tarnybos LR muitinėje statutą. Dabar profesinių sąjungų reikalavimu į kolektyvinę sutartį buvo įtraukta sąlyga, kad šioms išlaidoms kompensuoti būtų skiriamas atskiras didesnis finansavimas. Profesinių sąjungų atstovai džiaugėsi, kad kelionės į darbą kompensavimo sumą pavyko padidinti iki 450 litų. "Mūsų nuomone, tai labai svarbu. Pareigūnų, kuriems reikia vykti į darbo vietą, yra daug, todėl šis finansavimo užtikrinimas palies didelę dalį muitinės postų darbuotojų", - sakė J. Bruklys.

Kolektyvinių derybų partneriai sutarė, jog pakankamas tarnybos finansavimas yra viena geriausių antikorupcinių priemonių taikymo garantų. Kitas svarbus klausimas, į kurį profesinių sąjungų atstovai derybų metu atkreipė rimtą dėmesį – darbuotojų skatinimo tvarka.

Dauguma nuostatų sutartyje yra bendros visoms kolektyvinėms sutartims. Pavyzdžiui, tokios kaip Saugos ir sveikatos komitetų, Taikinimo komitetų steigimas. Pastarasis smarkiai įtakoja darbdavio bei darbuotojų ginčų sprendiną.

Sutartyje numatyta ir profesinės sąjungos teisė gauti visą reikiamą informaciją, dalyvauti visų socialinių, ekonominių ir darbo sąlygų gerinimo klausimų sprendime. Įstaigose dirba daug darbuotojų, kurie nori būti atstovaujami diskusijose su vadovybe dėl įvairių klausimų. Profesinė sąjunga kaip tik ir yra ta organizuota struktūra, kuri gali surinkti, apibendrinti ir pateikti darbdaviui darbuotojų lūkesčius dėl įvairių klausimų, kartu ieškoti galimų sprendimų. Pasirašydami šakinę kolektyvinę sutartį administracija ir profesinės sąjungos patvirtina, kad yra socialiniai partneriai. Kaip rodo Europos šalių patirtis, toks bendradarbiavimas duoda geriausią rezultatą tiek darbuotojams, tiek organizacijai.

Parengta naudojantis MDPS ir pareigunai.lt informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com