See other templatesSee other templates

 Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams keisti individualių darbo ginčų nagrinėjimo sistemą, siekiant ją padaryti efektyvesne ir skaidresne, labiau prieinama, taip pat pasitelkti ir socialinius partnerius.

Pagrindinė numatoma naujovė – steigti darbo ginčų komisijas prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių. Taip pat apibrėžta, kad individualiems darbo ginčams nagrinėti maksimalus terminas bus 30 dienų, o komisijos sprendimas bus privalomas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, naujoji tvarka bus kur kas efektyvesnė. „Nuo šiol darbuotojai ir darbdaviai kylančius ginčus galės spręsti paprasčiau ir greičiau, to nebereikės daryti teismuose, kaip iki šiol. Tai leis dirbantiesiems ir verslininkams išvengti bylinėjimosi teisme, didelių dėl to patiriamų išlaidų, sumažės administracinė našta verslui“, - tvirtino D. Jankauskas.

Ministras D. Jankauskas pabrėžia, kad pokyčiai šioje srityje labai reikalingi, kadangi dabartine tvarka nepatenkintos visos šalys. Iki šiol darbo ginčai buvo nagrinėjami dviem pakopomis: įmonės sudaromoje specialioje komisijoje, kuri ne visuomet yra sudaroma, ir teismuose. Ministrų kabinetas šiems siūlymams pritarė šių metų balandį.

Naujas komisijas sudarys darbdavių, darbuotojų ir VDI atstovai

Tvarką siūloma keisti, nes individualių darbo ginčų nagrinėjimas darboviečių darbo ginčų komisijose bei teismuose nėra efektyvus būdas spręsti esančioms problemoms. Dėl didelio teismų užimtumo individualių darbo ginčų sprendimas užsitęsia, o darbo ginčų komisijos, sudaromos darbovietėse darbdavio pavedimu, realiai jų neišsprendžia.

Priėmus pataisas, darbo ginčų komisijos būtų steigiamos prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių. Tokias naujas darbo ginčų komisijas sudarytų darbdavių, profesinių sąjungų deleguoti atstovai bei Valstybinės darbo inspekcijos atstovai.

Darbo ginčas būtų nagrinėjamas iki 30 dienų

Planuojama, kad įgyvendinus šiuos pakeitimus darbuotojų ir darbdavių nesutarimai būtų išsprendžiami greičiau – numatomas nagrinėjimo terminas būtų ne ilgesnis nei 30 dienų, o komisijos sprendimai būtų privalomi. Žinoma, išliktų ir teisė su komisijos sprendimu nesutinkančioms ginčo pusėms kreiptis į aukštesnę instanciją – teismą.

Individualūs darbo ginčai bus efektyviau sprendžiami ne teismine tvarka

Verta atkreipti dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojančią teisinę sistemą, individualių darbo ginčų VDI nenagrinėja, tai daro darboviečių darbo ginčų komisijos ir teismai.

Įsigaliojus pakeitimams, bus užtikrintas objektyvesnis darbo ginčų nagrinėjimas pirminiame etape ir užtikrinamas nešališkas profesinių sąjungų bei darbdavių organizacijų atstovų dalyvavimas darbo ginčų komisijose. Tai leis sumažinti administracinę naštą darbdaviams, nes išnyks privaloma prievolė steigti darbo ginčų komisijas įmonių viduje bei organizuoti jų darbą.

Pakeitimai įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d. Iki to laiko Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės patvirtinti konkrečias darbo ginčų nagrinėjimo tvarkas bei suformuoti darbo ginčų komisijas prie VDI teritorinių skyrių.

SociumasLT
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com