See other templatesSee other templates

LRV
LRV
Kovo 7-osios Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos parengtam Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo keičiama Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarka.

„Pagrindinė naujovė ta, kad nuo šiol konkursų į valstybės tarnautojo pareigas eigą galės stebėti visuomenės bei įstaigoje veikiančių profesinių sąjungų atstovai. Be to, siekiant nustatyti pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendrąsias kompetencijas, egzamino metu jiems galės būti pateikiama praktinė užduotis. Tai suteiks konkursams į valstybės tarnautojo pareigas daugiau skaidrumo ir objektyvumo, nes bus galimybė įvertinti ir praktinius gebėjimus“, – sako vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas.

Pritarta Vyriausybės nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ suderina Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą su 2012 m. kovo 1 d. įsigaliojusiais Valstybės tarnybos įstatymo 8, 11 ir 13 straipsnių pakeitimais.

Šiuo nutarimu reglamentuotos profesinių sąjungų atstovų konkursų stebėjimo sąlygos, praktinės užduoties pateikimo bei vertinimo taisyklės, taip pat apibrėžtos visuomenės atstovo ir praktinės užduoties sąvokos.

Pagal naująją tvarką, konkursą į valstybės tarnautojo pareigas galės stebėti konkursą organizuojančioje įstaigoje veikiančių visų profesinių sąjungų atstovai, pateikę prašymą dalyvauti konkurse stebėtojo teisėmis.

Visuomenės atstovas, kuris šiame nutarime apibrėžiamas kaip Lietuvos Respublikoje įregistruoto viešojo juridinio asmens, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgaliotas atstovas, komisijos sekretoriui konkurso dieną prieš egzaminą raštu privalės pateikti viešojo juridinio asmens įgaliojimą dalyvauti komisijos darbe stebėtojo teisėmis ir pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti asmens duomenų paslapties ir per konkursą gautos informacijos.

Praktinę užduotį, kuria bus tikrinami pretendento praktiniai gebėjimai, reikalingi bendrosioms kompetencijoms nustatyti, rengs konkursą organizuojanti įstaiga. Atsižvelgdama į tai, Vyriausybė pavedė Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos iki 2012 m. birželio 1 d. parengti valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms rekomendacijas dėl praktinių užduočių rengimo.

Nutarime sakoma, kad "...komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti konkursą organizuojančioje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos (toliau – profesinė sąjunga) arba, jeigu veikia kelios tokios sąjungos, kelių profesinių sąjungų atstovai.

Profesinė sąjunga gali deleguoti vieną atstovą. Kelios įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos tarpusavyje susitarusios gali deleguoti vieną bendrą atstovą.

Prašymą stebėtojo teisėmis dalyvauti komisijos darbe profesinė sąjunga per šio Aprašo 17 punkte nustatytus terminus elektroniniu paštu arba faksu pateikia konkursą organizuojančiai įstaigai. Konkursą organizuojanti įstaiga apie konkurso laiką ir vietą informuoja profesinę sąjungą elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai komisijos sekretoriui konkurso dieną prieš egzaminą raštu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimą dalyvauti komisijos darbe stebėtojo teisėmis ir pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti asmens duomenų paslapties bei konkurso metu gautos informacijos (šio Aprašo 9 priedas). Pasižadėjimas pridedamas prie konkurso protokolo.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai turi teisę stebėti konkurso eigą. Jiems draudžiama konkurso metu daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones. Šias technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys profesinių sąjungų atstovai komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalinti iš konkurso ir apie tai pažymima protokole.

MDPS informacija
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com