See other templatesSee other templates

Pranešimai

Pranešimai apie aktualijas

Per nepriklausomybės metus įpratome minėti nemažai atmintinų, mūsų valstybei svarbių istorinių datų: Liepos 6-ąją, pirmojo ir paskutinio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną; Liepos 15-ąją, pergalės Žalgirio mūšyje dieną; Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną; Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną; Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo dieną; Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną. Visos jos žymi įvairius mūsų praeities, mūsų valstybingumo istorijos etapus – tačiau tik dvi paskutinės simbolizuoja iki šiol išlikusį ir vis dar gyvastingą valstybinį organizmą.

Tą teigdami, anaiptol nenorime sumenkinti daugelio praeitin nugrimzdusių Lietuvos kartų nuopelnų kuriant, ginant ir atstatant šalies valstybingumą. Atvirkščiai – be tų žmonių istorinio įdirbio veikiausiai nebūtų buvę nieko, ką šiandien vadiname Lietuva. Be Mindaugo pastangų kažin ar būtų užgimusi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, o be Jogailos pradėto krikšto greičiausiai nebūtų buvę ir tarpukario Lietuvos.

Liepos 6-oji ir Vasario 16-oji remia mūs pečius tarsi garbingas senelio ir tėvo atminimas, nušviečiantis kelią tarp klyskelių, įkvepiantis drąsiai žengti pirmyn. Tai yra tikrasis mūsų gimtadienis.

Taigi baikime klūpoti ir raudoti kritusiųjų – jie jau nebepakils, nebeves mūs į priekį. Mes esame tie, kuriems skirta tęsti jų kelionę. Šveskime s a v o gimtadienį, kaip kad jie kadais šventė savuosius. Su Kovo 11-ąja!

MDPS valdyba

Gerbiami kolegos, sausio 26-ąją mes švenčiame Tarptautinę muitinės dieną. Ši diena - gera proga pagalvoti, ar tikrai viskas padaryta, kad Lietuvos muitinės pareigūnas, kuris yra muitinės pagrindas, jaustųsi tarnyboje gerai. Kaip dažnai, deklaruodami bendrus muitinės principus ir jos prioritetus, kalbėdami apie pasaulio muitinės pasiekimus, kalbėdami apie planus ir vizijas, pamirštame apie žmogų – pareigūną, kuris savo tarnyba sukuria visas vertybes, apie kurias kalbama šiandien. Tik susitelkę tikslų įgyvendinimui, bet pamiršę žmogų, mes nieko nepasieksime.

Profesinei sėkmei reikia daugelio dalykų – patirties ir drąsos, išminties ir iniciatyvos. Šiuos dalykus muitininkų bendruomenė turi.

Tačiau kartais trūksta noro įdėmiai įsiklausyti. Būtent klausytis, o ne tiesiog girdėti. Įsiklausyti ne į sakomus žodžius, o į tai, ką pareigūnas nori pasakyti. Įsiklausyti į tai, ką jis jaučia ir kaip jis mąsto, ramaus ir nuoširdaus žodžio, mokėjimo suprasti ir neskubėti smerkti. Sėkmę kiekvienas suprantame kitaip, tačiau dažniausiai nemokme džiaugtis net ir nedideliais dalykais. Jeigu kontrabanda, tai būtinai vertinama tik milijonais, net nepastebėdami tų, kurie savo kasdieniu darbu po kruopelytę pildo valstybės iždą. Ne mažiau svarbus Lietuvos muitinės kūrimui yra ir mūsų solidarumas, bendri principai, bendros vertybės, kurių laikymasis mus vienija ir daro viena Lietuvos muitininkų šeima, kurioje galime pasikliauti vieni kitais.

Mielosios moterys,
Jūs – nuostabiausias Visatos lobis.
Iš Jūsų gimsta visa, kas puošia ir taurina pasaulį, suteikia jam dvasingumo.
Žemėje būtų daug tuštumos, jei nebūtų Jūsų nešamos Šviesos, Meilės, Vilties ir Tikėjimo,
kad rytojus būtų gražesnis ir saugesnis Jūsų vaikams, artimiesiems ir Jums pačioms.
Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę.
Būkite mylimos ir mylinčios.
Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai.
Daug džiaugsmo ir Meilės visoms visada…
Su Kovo 8-ąją mielosios.

♥Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos vyrai♥

Vyriausybė nusprendė didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, ketvirtadienį „Žinių radijui“ pranešė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Vakar buvo sutarta (su Finansų ministerijos vadovais - BNS), kad nepamokestinamasis pajamų dydis bus didinamas nuo 166 eurų iki 200 eurų - tiems asmenims, kurių atlyginimas siekia 928 eurus arba jeigu litais skaičiuoti - 3250 litų - tai bus labai svarbus sprendimas, kuris sumažins mokestinę naštą ir padidins gyventojų realias pajamas, jeigu ir nebus keliamas atlyginimas“, - interviu Žinių radijui ketvirtadienį sakė A.Butkevičius.

Jis taip pat pranešė, kad bus didinamas papildomas NPD už vaikus - šiuo metu už vieną vaiką jis yra 60 eurų, o nuo kitų metrų sausio 1 dienos jis bus dukart didesnis - 120 eurų, nežiūrint į gaunumas pajamas.

Tikiuosi, kad tai irgi bus paskata ir jaunoms šeimoms - manau, kad NPD didinimas sumažins mokestinę naštą pirmiausia mažas pajamas gaunantiems asmenims, padidins mokesčių sistemos progresyvumą“, - kalbėjo premjeras.

Pasak A.Butkevičiaus, pastaruoju metu labai pagerėjo mokesčių administravimas: „Mokesčių administravimas nepaprastai pagerėjo, labai pagerėjo, ir mus tai labai džiugina, ir netgi PVM surinkimas, kur anksčiau buvo nuo plano atsiliekama labai stipriai - šiuo metu situacija ženkliai pasikeitė“.

Ne visada likimas lietuvių tautai buvo gailestingas ir palankus. Lietuva nuėjo ilgą istorinį kelią, kuriame mūsų valstybei ne kartą buvo kilusi mirtina grėsmė, o tauta pasmerkta išnykti, išsižadėti tėvų ir protėvių vertybių, gimtosios kalbos, savo kultūros, savo tikėjimo. Tačiau visais laikais žmonės savyje atrasdavo dvasinių jėgų atsitiesti. Atsirasdavo viltis, neleidžianti palūžti dvasiai, ir atsirasdavo dvasinio bei fizinio tautos bendrumo jausmas, paverčiantis tą viltį tikrove. Vasario 16-oji ir Nepriklausomybės Aktą pasirašiusiųjų pavardės 1918-aisiais pasauliui dar kartą liudijo gyvą Lietuvą. Laisvą, drąsią, kūrybingą, savarankišką, subrendusią oriam ir garbingam tautos ir valstybės gyvenimui.

Neblėstanti Vasario 16-osios dvasia yra ir liks mūsų valstybės kūrimo, Laisvės ir Nepriklausomybės švente. Tai vilties ir stiprybės šaltinis, nepalaužęs lietuvių dvasios, suteikęs jėgų lietuviams emigracijoje ilgus metus saugoti ir puoselėti lietuvybę. Tai simbolis suteikęs jėgų kovai už Lietuvos nepriklausomybę, palaikęs mūsų visų tikėjimą ir viltį vėl būti nepriklausomiems ir laisviems. Tai tarsi kelrodė žvaigždė, vedusi mus visus į vieną tikslą - nepriklausomą ir laisvą Lietuvą - 1990 metų Kovo 11-ąją. Ši diena jau beveik šimtą metų yra tautą telkianti ir drąsinanti jėga – tegu ji išlieka tokia ir ateityje: padedanti įveikti rūpesčius, stiprinanti kiekvieną iš mūsų, kurianti mus kaip žmones ir kaip tautą.

Minėdami dar vienas atkurtos Lietuvos valstybės metines, nulenkime galvas visiems, mūsų širdyse uždegusiems laisvės spindulį. Prisimindami himno žodžius, iš praeities puslapių semkimės stiprybės ir mokykimės tikėjimo, kokį turėjo signatarai – tikėjimo savimi, savo darbu ir tuo, kas kuria ir tvirtina mus, mūsų valstybę ir gerovę.  Savo mintimis, siekiais ir darbais pratęskime pradėtus darbus, kurkime stiprią ir įtakingą savo Tėvynę, iš tiesų nepriklausomą Lietuvą. Nenuleiskime rankų net tada, kuomet labai sunku ar atrodo neįmanoma.

Gerbiami kolegos,  
sveikiname Jus visus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga. Linkime, kad būtume orių piliečių ori valstybė, o mūsų darbus nuolat lydėtų išmintis ir vienybė. Kad kiekvienas iš mūsų galėtume nuoširdžiai ištarti: Vasario 16-oji – tai mano šventė. Laimės, sėkmės, sveikatos ir geros nuotaikos!

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir valdyba

 Visuomenei nuo 2013-02-15 iki 2013-03-08 pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002m. birželio 24 d. nutarimo Nr.966 "Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo projektas.

Rengėjas, Valstybės valdymo departamenas, pateikdamas šį projektą, numato, kad taip padidės visuomenės pasitikėjimas atrankos sistema ir patrauklumas dalyvauti atrankoje į valstybės tarnybą. Aiškinamajame rašte teigiama, kad sukūrus dvipakopę, iš dalies centralizuotą valstybės tarnautojų atrankos sistemą ir įtvirtinus privalomą valstybės tarnautojui privalomų bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimą, bus užtikrintas didesnis atrankos į valstybės tarnautojo pareigas skaidrumas ir objektyvumas. Taip bus užkertamas kelias bičiulių ir giminaičių protegavimui (nepotizmui) bei politinių partijų narių protegavimui, taip pat kitoms korupcijos formoms.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com