See other templatesSee other templates

Nuo 2020 metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nauja redakcija).

Šiuo įstatymu (nuoroda į įstatymo tekstą) nustatyti nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims.

Nuo 2020-01-01 deklaruojantysis privalo nurodyti:

1. Savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio:
• darbovietę(-es) ir pareigas;
• juridinius asmenis, kurių veiklai gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis teisėmis;
• ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį (per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos), kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius;

2. Savo arba artimųjų (tėvai/seneliai/broliai/seserys/vaikai/vaikaičiai ir jų sutuoktiniai):
• juridinio asmens, kurio veikloje dalyvauja, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba projektuose, finansuojamuose ES, tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių, arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, jei jie įgyvendinami deklaruojančiojo darbovietėje ar jai pavaldžiame juridiniame asmenyje;
• Narystę ar (ir) einamas pareigas juridiniuose asmenyse (išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose);

3. Savo, artimųjų arba kitų asmenų:
• kitus su savimi, artimu asmeniu ar kitu asmeniu susijusius duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad gali būti nedeklaruojami su artimais asmenimis susiję duomenys, jeigu jie deklaruojančiam objektyviai negali būti žinomi.

Įvertinus įsigaliojusius pasikeitimus, būtina peržiūrėti savo paskutinę pateiktą deklaraciją ir , prireikus, ją patikslinti atitinkamais duomenimis.

MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com