See other templatesSee other templates

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas bendras profesinių sąjungų kreipimasis "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo eigos". Rašte pažymima, kad valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo procesas vyksta padrikai, nesilaikant vyriausybės nustatytų planinių darbų atlikimo terminų (planiniai darbai vėluoja). Dėl terminų pažeidimo neužsitikrintas reikiamas biudžetinis finansavimas. Neatsižvelgiama į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatas dėl valstybei svarbių duomenų saugos užtikrinimo.

Daugiausia dėmesio konsolidavimo procese skiriama svarstymams apie būsimos informacinių paslaugų įmonės techninę infrastruktūrą ir jos valdymą, bet visiškai neįvertinant žmogiškųjų išteklių valdymo.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas

Lietuvos Respublikos 2015-12-21 Nr.118 / 07/2015-12
Vyriausybei

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ
INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMO EIGOS

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-05-13 nutarimą Nr. 498 „Dėl Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau - Nutarimas), vykdomas valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas (toliau - VIIIK). Po VIIIK planuojama steigti valstybės informacinių paslaugų tiekėjo (toliau - VIPT) įmonę. VIPT steigimą ir VIIIK vykdymo koordinavimą pavesta vykdyti LR susisiekimo ministerijai (LRSM). Betarpiškai VIIIK koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRSM (toliau - IVPK).


Kol kas VIIIK procesas vyksta padrikai, nesilaikant Nutarimu nustatytų planinių darbų atlikimo terminų (planiniai darbai vėluoja), neužsitikrinus reikiamo biudžetinio finansavimo (dėl terminų pažeidimo), neatsižvelgiant į LR Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas dėl valstybei svarbių duomenų saugos užtikrinimo, ignoruojant svarbius valstybės informacinių išteklių atitikimo Nutarime apibrėžtiems kriterijams. Daugiausia dėmesio IVPK koordinuojamame VIIIK procese skiriama svarstymams apie būsimos VIPT įmonės techninę infrastruktūrą ir jos valdymą, kitų techninių išteklių valdymą, bet visiškai neįvertinant žmogiškųjų išteklių valdymo. Begalinės diskusijos sukelia netikrumo ir neapibrėžtumo atmosferą tarp informacinių sistemų tvarkytojų personalo. Tai kelia didėjančią informacinių sistemų trikčių ir jų pažeidžiamumo grėsmę. Po VIIIK planuojama įsteigti VIPT įmonę neatsižvelgiant nei į geriausius organizacijos gebėjimus, nei į konkurencinio pranašumo kūrimą IT rinkoje. Reikiamai neįvertinus pagrindinių veiklų plėtros, būsimoji VIPT įmonė praranda galimybę tinkamai organizuoti savo vidinius išteklius, bei ateityje sumažinti veiklos ir kontrolės išlaidas.

VIIIK konsultantų UAB „Ernst & Young Baltic“ 2014 metais paruoštoje VIIIK vykdymo principų studijoje nepateisinamai menkas dėmesys skiriamas veikloms, kurios būtų nukreiptos į būsimos VIPT organizacijos aprūpinimą personalu. Studijoje neaptarti kertiniai personalo valdymo klausimai: personalo planavimas, personalo verbavimas, personalo atranka, personalo adaptavimas naujojoje VIPT organizacijoje. Neįvertinta išorės ir vidaus elementų įtaka būsimos VIPT organizacijos personalo formavimui ir valdymui. Neplanuojama kokia būtų "darbo jėgos" pasiūla ir paklausa, reikiamas darbo užmokesčio lygis. Nevertinama ir neaptariama politinė-teisinė aplinka. Nežinia kokie politiniai sprendimai, įstatymai ar kiti norminiai aktai darytų teigiamą įtaką būsimos VIPT įstaigos personalo planavimui, formavimui ir valdymui.

UAB „Ernst & Young Baltic“ paruošta VIPT steigimo koncepcija neaptaria net technologinės aplinkos VIPT įsteigimui. Iki šiol neapibrėžta kokie numatomi darbo pobūdžio pokyčiai, kokie esamų valstybės tarnyboje IT darbuotojų įgūdžiai turėtų būti keičiami. Nežinomas net apytikslis skaičius IT darbuotojų, kuriems reikės tobulinti ar keisti savo gebėjimus ir kompetencijas. Neplanuojamos ir neskaičiuojamos lėšos šiems pokyčiams įgyvendinti, esamų IT darbuotojų profesiniams mokymams organizuoti.

Racionalus esamų išteklių panaudojimas sąlygotų sėkmingą pertvarkos rezultatą, tačiau VIIIK koncepcija nenumato racionalių žmogiškųjų išteklių panaudojimo sprendimų. Šiuo metu VIPT organizacijai siūloma valstybės įmonės arba viešosios įstaigos juridinė forma. Nei koncepcijos autoriai (UAB „Ernst & Young Baltic“), nei VIIIK vykdytojai nenumato civilizuoto ir teisiškai pagrįsto esamų biudžetinių įstaigų IT specialistų perkėlimo į kuriamą VIPT. Visų esamų biudžetinių įstaigų IT darbuotojų atleidimas ir priėmimas iš naujo bendra tvarka turėtų būti prilyginamas esamų žmogiškųjų resursų praradimui. Toks metodas negali būti laikomas racionaliu žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimu.

Esamiems kvalifikuotiems biudžetinių IT įstaigų specialistams turėtų būti taikomas holistinis organizacijos ir personalo valdymo modelis. Valstybės tarnyboje dirbantys IT specialistai turi būti pripažįstami konkurencinio pranašumo pagrindu. Kita vertus, turimi žmogiškieji ištekliai yra svarbiausia priemonė įgyvendinant pasirinktą VIIIK organizacinę strategiją. Todėl VIPT organizacijos ir personalo valdymo strategijos turi būti formuojamos kartu.

Prašome:

1. Įpareigoti VIIIK vykdančią įgaliotą instituciją paruošti VIIIK žmonių išteklių valdymo koncepciją. Susieti VIPT kūrimo strategiją su personalo valdymo strategija.

2. Nustatyti esamų biudžetinių įstaigų IT specialistų perėjimo dirbti į VIPT organizaciją tvarką ir sąlygas. Inicijuoti tam reikiamų teisės aktų pakeitimus.

3. Įpareigoti VIIIK vykdančią įgaliotą instituciją sukurti VIPT pereinamojo laikotarpio personalo valdymo politiką, t.y. numatyti:
- esamų darbuotojų įtraukimą ir dalyvavimą,
- numatyti ir išaiškinti užduotis esamiems IT darbuotojams,
- įvertinti esamą padėtį ir nustatyti veiklos principus (apibrėžti trikdžius ir netinkamus faktorius racionaliam žmogiškųjų išteklių politikos vykdymui),
- suformuluoti, apsvarstyti ir apibrėžti siekiamus principus, ugdymo būdus.

4. Įpareigoti VIIIK vykdančią įgaliotą instituciją sukurti perkvalifikavimo ir personalo ugdymo sistemą. Nustatyti esamų valstybės tarnybos IT specialistų ugdymo poreikį išnagrinėjus faktinių darbo rezultatų arba kompetencijų lygio ir reikiamo VIPT darbo arba kompetencijos skirtumą.

5. Įpareigoti VIIIK vykdančią įgaliotą instituciją realizuoti esamo valstybės tarnybos IT personalo perkvalifikavimo sudedamųjų dalių visumą:
- suformuluoti turimo IT personalo perkvalifikavimo tikslus,
- parengti IT personalo perkvalifikavimo programą (ar programas),
- patvirtinti IT personalo perkvalifikavimo planus.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė

Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys

Rima Kisielienė, tel.+37052497256, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Jūrius Bruklys, tel.+37060537180, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com