See other templatesSee other templates

Veiksmo vieta - Muitinės departamentas.
Veiksmo data: 2018-12-19.
Mizanscena:
Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdis. Pradedama vertinti Vilniaus teritorinės muitinės krovinių posto ,,Savanoriai“ šešių pareigūnų veikla.
Veikiantys asmenys: komisijos pirmininkas (iš MD valdžios), teritorinės muitinės direktorė (įsiklausanti į valdžios nuomonę), personalo vadovas (žinantis valdžios nuomonę), keli MD klerkai (pritariantys valdžios nuomonei) ir komisijos sekretorė (mokanti kalbėti ir rašyti). Profesinės sąjungos atstovo nėra. Komisijos nariai kol kas nematė nei vieno iš aptariamų vertinamųjų. Pastarieji laukia už durų.

Pirmininkauja VYTENIS ALI.
Komisijos nariai: ŠARŪNAS RAM., IRMANTAS LID., VIRGINIJA GUOB., ALGIMANTAS VAN., VIRGINIJA JULIJA RUBIKAITĖ.
Pristato pareigūnų veiklą sekretorė - GENOVAITĖ M.

Komisijos narė – "Savanorių" posto viršininkė Virginija Julija Rubikaitė nusišalina.

Uždanga.
I veiksmas

GENOVAITĖ M.: M.L. ... (* vardas, pavardė, skaito pareigūno veiklos vertinimo išvadą).
DOVILĖ KR.: Mes iš šitų visų 4 vertinti negalime, nes nežinau, kaip dabar su pinigais, net nežinau kiek ten yra paskaičiuota, ar užteks, kadangi už padidintą darbo krūvį buvo mokami pinigai... aš nežinau ar neužteks...
VYTENIS ALI.: Jūsų viskas jau bus?
DOVILĖ KR.: Taip, taip.
IRMANTAS LID.: Jei pusė mėn. dirbo padidintu darbo krūviu... tai irgi ne variantas.

DOVILĖ KR.: Aš nežinau ar dirbo visą mėn., gal sirgo...?
IRMANTAS LID.: Apie ką jūs čia kalbat yra visai kas kitas dalykas, iš tikrųjų– vadovė nepaklausė... (* kalbama apie tai, kad posto vadovė įvertino pareigūnus, jų kandidatūrų, direktorės nuomone, nesuderinusi su muitinės direktore).
DOVILĖ KR.: Jo čia nebuvo (* kalbama apie derinimą)...
IRMANTAS LID.: Nepasitarė, nepaklausė... ir mes iš tikrųjų... kitais metais turės įtaką... ir klausimas: ką mums sakyt kitiem postų viršininkam? Tiem, kurie vis dėl to pasiklausė ir panašiai...
IRMANTAS LID.: Tai tą patį norėčiau pasakyti ir apie „savo noru“ (* kalbama apie tuos pareigūnus, kurie nesutiko su tiesioginio vadovo vertinimu „gerai“ ir, pasinaudoję įstatymu suteikta teise, parašė prašymus juos vertinti Komisijoje), kaip tą patį aš šiandien kalbėjau, ir, panašu, kad visus taip įvertinsim „savo noru“, tai turėsim problemą sekantiem metam.
IRMANTAS LID.: Kur jau sekantiem... Jau dabar turim– kaip čia dabar pasakys, kad tie visi, kurie laikėsi susitarimo su vadovybe (* jokio susitarimo nebuvo, o tiesiog jis susitarimu vadina vadovybės primestą valią), tie visada turi likti durniaus vietoj, o tie kas nesilaiko– visą laiką laimi.
VYTENIS ALI.: Gerai, ten žiūrėkit! Iš vienos pusės aš dabar buvau nuėjęs pas Miškinį, paklausti dėl tų limitų, kuriuos jisai telefonu sakė...
DOVILĖ KR. (* įsiterpia): Čia yra kokį 10% padidinta, nuo tų kuriuos jis matė...
VYTENIS ALI.: Sakydamas, kad yra apie 10% daugiau... Tai iš jo pusės, visą laiką užduoda toną vadovas, nes atsakingas už biudžetą. Tai vat, prieš va šitą posėdį jis man pasakė (* turima galvoje MD generalinis direktorius), kad ai, čia viskas yra gerai, kad 10%– nieko čia tokio, tai į tą biudžetą mes čia telpam, reiškia vienaip ar kitaip kitais metais sutaupysim, .... Tai čia lieka tas kitas, vat tas kitas dalykas, dėl to, kad klausė ar neklausė (* reikėtų suprasti, V.J. Rubikaitės įvertintų 6 pareigūnų veiklą traktuoja, kaip nepaklusimą „susitarimui“, kuris nėra „susitarimas“, o tiesiog niekuo nepagrįstas direktorės „įsakymas“). Nors man jis pasakė, kad nei raštu, nei žodžiu jokių griežtų limitų niekam nėra nustatoma.
IRMANTAS LID.: Čia jis norėjo pavaidinti gerą, bet... aš turiu pasakyti... (*girdisi užsikosėjo...)
VYTENIS ALI.: Aš kadangi tradiciškai nueinu pas vadovą, paklausiu ko jisai nori, tai iš čia jisai sako, vertinkit kaip norit.
....
DOVILĖ KR.: Nu, tai taip, raštu, sakykim taip, raštu nebuvo pasakyta (* kalba apie limitus pareigūnų įvertinimui), bet buvo reiškia skambučiai... kiek įmanoma vertinti mažiau, buvo pasakyta– 20 ir 20, aš vertinau– 30 ir 30.... Aš viršijau net ne 10, o jau..., net pati viršijau, tai ta prasme dabar klausimas... Aš nesu nusiteikus prieš savo žmones, aš tikrai nusiteikus, kad jie gautų tas vienkartines... Aš manau, kad jie, sakykim, dirba ir turbūt užsidirba, bet kad vat, aišku, problema su, nu, vadove, kuri nederina, tai klausimas dabar toks: ar jinai, čia specialiai to nederina, ar jinai nežino– nederina, nes jinai pasakė, kad su manimi nederins (* balso tonas kyla...) tai čia klausimas...
...
IRMANTAS LID.: ... ir dabar vat, antras profsąjungos narys (* pirmasis buvo 2017 metų veiklos vertinime– Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos pirmininkas Jūrius Bruklys, pavaldinius už 2016 metus įvertino „labai gerai“ ir tai buvo daugiau, nei buvo jų susigalvotame limite), antras pavyzdys. Taip, jau Pandoros skrynia atidaryta,
VYTENIS ALI.: Vėl gi, Miškinis labai gerai pasakė: tai yra iš tikrųjų tie žmonės yra nekalti, bet sako, vadovus tai reikėtų atitinkamai vertinti...
IRMANTAS LID.: Ji (* V.-J. Rubikaitė) parašė ... į Finansų ministeriją vertinti..
VYTENIS ALI.: Tai vadovė turbūt bus, atitinkamai Finansų ministerijoje ir įvertinta...
IRMANTAS LID.: Vis eina papolitikuot. Tai reiškia ji įvertinta yra „gerai“?
DOVILĖ KR.: Taip patenkinamai ar nepatenkinamai tas, kad vertinama, tai vis tiek ją pervertins, tai su ja...
IRMANTAS LID.: Taip, kad ji nueina ten tik pasiskųst, kaip čia viskas muitinėj blogai ir panašiai. (* užsikosėjo...)
DOVILĖ KR.: Iš principo, kai žmogus... (*girdisi kosėjimas, kuris užgožia jos žodžius).
VYTENIS ALI.: Iš tikrųjų, Dovile, tai šitaip (*girdisi kosulys)...
DOVILĖ KR.: Jei tų pinigų užteks– viskas valio, o‘kei... bet jeigu ne, tai...
VYTENIS ALI.: Pinigų užteks iš tikrųjų, kadangi man Miškinis pasakė, kad dėl 4, 6, 8 žmonių– pinigų užteks. Dėl to, kad yra nepaklausyta nurodymo, jis irgi pasakė, kad turėtų būti baudžiamas vadovas, kuris nepaklausė, o žmonės yra nekalti. Bet iš tikrųjų yra toks mūsų, nu, nu, susitarimas, tai, kad mes turėtumėm laikytis jo ar ne? Iš tikrųjų Dovile, kaip jūs manote, aš esu linkęs paklausyt jūsų nuomonės. Dėl pinigų apribojimo, iš Miškinio paklausiau, keli: 5, 6, 10 žmonių čia nevaidina nieko... Tai kaip jūs pasakysit?
DOVILĖ KR.: Čia reikia priimti vienareikšmišką sprendimą...
VYTENIS ALI.: Tai jūs su mumis pasitarkit... chi, chi...
DOVILĖ KR.: Tai aš su jumis ir tariuosi... Kadangi iš tikrųjų, jeigu mes jiem neskiriam ir aš pasakau griežtai– ne, viskas... Tai tada, nu, kaip ir sakėt nu, tas žmogus .... Bet dabar klausimas yra kaip tada toliau bendrauti su vadovu (* turima galvoje Rubikaitė), kuris nederina.
VYTENIS ALI.: Su Rubikaite?
DOVILĖ KR.: Taip.
VYTENIS ALI.: Su ja niekada nebus gero bendravimo. Čia žinokite, jų (* suprasti- profesinių sąjungų) prigimtis yra tokia, jų misija tokia, ir jų organizacija yra tokia, kad jos niekada nepaklus jūsų noram. (* pasirodo svarbu ne teisėtumas, o tik vadovo noras) Mes kiekvienas būsim pretekstas... Jų tikslas rodyti savo kaip asmens ir savo kaip organizacijos, kuri yra viena iš 6 profsąjungų, reikšmę. ...
DOVILĖ KR.: Tai gerai, tai dabar mums reikia visus 4?...
VYTENIS ALI.: Ir joms bus... Och... (*girdisi trina rankas) turės ką finansų ministerijoj pasakyt.
DOVILĖ KR.: Tai tada bus taip... Manau, jeigu šituos vertinti... Nu, mano nuomonė tokia. Jei paliekam, tai vertinti– nėra etatų... Nu gal tada reikia skaityti iš tikrųjų (*galimai šie žodžiai reiškia, kad kai kurie komisijos nariai vertina net neskaitę vertinimo išvadų) aprašymus? Čia...
VYTENIS ALI.: Nu, pabandykim paieškot... Tiesiog, iš kelių blogybių rinkimės, mažesnę, ir... nu tiesiog, žodžiu... tariamės...
ŠARŪNAS RAM.: Nu, kad nebūtų taip, ...
VYTENIS ALI.: Tada reikia išvadas skaityti (*girdisi kosulys). Tada Finansų ministerijai pasakysim, jeigu klaus..., taip– čia nebuvo rezultatų (* dar nė nepradėjus skaityti išvadų nurodomas tikslas, prie ko turi būti privesta Komisijos išvada)... (*girdisi kosulys)
IRMANTAS LID.: Nu, Savanorių posto rezultatai nu nebus... nu, nebus ten protokolų surašyta... (* pasirenkamas toks kriterijus ,,protokolų surašymas“, kad galėtų rašyti į protokolą ir pagrįsti savo ,,vertinimą“, matomai aiškiai žino, kad posto specifika nėra palanki protokolų surašymui, nes nėra už ką juos rašyti. Krovinių postuose pasitaiko tik vienetiniai atvejai už ką galima surašyti protokolą)
DOVILĖ KR.: Protokolų tai nėra, rezultatai yra kažkokie (* labai keista, kad teritorinės muitinės vadovė nežino ar dar net galimai nesuvokia, kokie tie rezultatai turėtų būti...)...
VYTENIS ALI.: Tai gerai, skaitom tada iš eilės ir, jeigu pasirenkam tokį variantą, kad daliai tenkinam, o daliai netenkinam. Argumentuotai pasijuokt... Tiesiog aš noriu jum padėti (* kreipiasi į Dovilę Kr.), kadangi į ateitį jūs turėtumėt, kad jūsų žodžio būtų klausoma.
ŠARŪNAS RAM.: ... čia nėra nei vieno...
VYTENIS ALI.: Bet žinokit, štai ką jums pasakysiu, profsąjunga niekada neklausys jūsų, niekada!!! ... (*girdisi kosulys)
ŠARŪNAS RAM.: Nėra jokių rezultatų..
IRMANTAS LID.: Bet bėda yra tame, jei mes profsąjungai nuolaidžiausim, jie pradės telkti iš paskos ir kitus.
DOVILĖ KR.: ... mes taip darom. (* skaito pareigūno M.L. vertinimo fragmentą...) ... Tai yra „daug krovinių“, t.y. vienas iš darbų... (* VYTENIS ALI.: nutraukia skaitymą...)
VYTENIS ALI.: Man Šarūno (* Ram.) pasiūlymas su ne visais vienodai pasielgti, neatrodytų, kad čia yra asmeniškai prieš vadovą, kuris pasiūlė...
IRMANTAS LID.: Parinkit keletą tokių...
ŠARŪNAS RAM.: Aš peržiūrėjau išvadas, tos išvados yra identiškos.
IRMANTAS LID.: Nu, t.y. geras..., bendradarbiauja,... draugauja...
ŠARŪNAS RAM.: Nėra nė vieno,...
IRMANTAS LID.: ... gerai viską įformina... ir dabar, kurį iš jų išrinkt vieną? Jie visi sinonimais parašyta tas pats ...
ŠARŪNAS RAM.: ... bet va, pažiūrėkit „pareigūno veiklos rezultatai labai geri“... „vykdo savo tiesiogines pareigas, bei viršininko nurodymus“, bet kad nei vieno rezultato neturėt... tai nu...
VYTENIS ALI.: Čia jisai (*girdisi kosulys)
ALGIMANTAS VAN.: Čia tas pat, kad aš ateinu laiku į darbą.
VIRGINIJA GUOB.: Čia kas yra grėsmės? ... jeigu šitą praleistų? Pinigai, ar ne...? (* Tikėtina, kad net nenorima suvokti, kuo įvertinimas bus naudingas pareigūnui, o pareigūnų vertinimą mato kaip grėsmę departamentui.)
DOVILĖ KR.: Aš nežinau, jeigu sako, kad mes turim pinigų, tai gal turim, bet jei neturim...
VIRGINIJA GUOB.: Tai tada, ta pati praktika...
IRMANTAS LID.: Pinigų nebuvo ... Mes šiandien turėsim užbaigt ir visa kita...
DOVILĖ KR.:...
VYTENIS ALI.: Tai galim pagalvot. Ir ten pasakykime, ir čia pasakykime, vienam iš tų variantų pasakyt– taip, kitam– ne, kad nebūtų tai, kaip žiaurus kerštas.
IRMANTAS LID.: Vienam (* turimas minty pareigūnas R.T.– B7 pareigybės kategorija) tai nėra formali priežastis– kad nėra įsteigto etato... Čia kaip ir galima būtų įsteigti, bet formali..., kad jeigu nereikia įsteigti papildomo etato, nes tos pareigybės nėra.
VYTENIS ALI.: Reikalavimas buvo jiems toksai parašytas?
DOVILĖ KR.: Na, jei su manim nederino– tai nėra.
IRMANTAS LID.: Visada rašo...
DOVILĖ KR.: Rašo... (* Neaišku, ką ji skaitė, jei sako „rašo“? VTM yra gausybė tuščių etatų ir tik nuo Personalo skyriaus „geros valios“ priklauso, kaip tie tušti etatai bus “pervardinti“ kitais etatais. Vadovams, pateikus vertinimus, kuriuose pareigūnams keičiasi pareigybė, prieš Komisijos posėdžius buvo įsteigiami reikiami etatai, bet nenoras steigti etatus su aukštesnėm kategorijom posto pareigūnams, galimai, paaiškinamas tuo, kad norima sutaupyti pinigus, kurie metų pabaigoje bus panaudoti lojalių pareigūnų paskatinimu – vertinus ,,labai gerai“ išmokėti pareiginio atlyginimo dydžio išmoką, kaip tai buvo padaryta 2018 m. pabaigoje.)
IRMANTAS LID.: Tai visuomet... Kiek metų mes rašydavom, kad pareigybė turi būti įsteigta, nes tu siūlai konkrečią pareigybę.
VYTENIS ALI.: Tai gali būti leitmotyvas... Vienas vertinimas– taip, kitus– gal būt?... Nenoriu nieko sakyt..., kaip pasakysit, taip ir nuspręsim, o su tais, kurie čia bus penktadienį (* penktadieniui dar atsirado 4 kitų vadovų, nepaklususių Dovilės Kr. vienašališkam „derinimui“, įvertinti pareigūnai ), tai irgi galim sprendimą atitinkamą priimt. (* atkreipiame dėmesį, kad jau išvakarėse tariamasi ir ketinama priimti sprendimą, ne tuomet kai iš tiesų bus vertinami pareigūnai, o „vertinama“– iš anksto susitarus).
....
VYTENIS ALI.: Padaryt 10 min. pertrauką? (* juokas...)

I-osios dalies pabaiga.

Antraktas, bufetas ir t.t.

II veiksmas

Mizanscena: ta pati.

DOVILĖ KR.: Ten jūs pasižiūrėkit išvadas...
VYTENIS ALI.: Išvada skystos, bet...
IRMANTAS LID.: Bet jeigu mes visas išvadas žiūrėtumėm, tai pamatytumėt, kad jos nedaug kuo skiriasi. (* Objektyvus realybės įvertinimas, bet visi kuria teoriją, kur surasti trūkumų, paskui dar save įtikinėja, kaip patiems ta netiesa patikėti.)
DOVILĖ KR.: Nu, žinokit, aš abejoju...
IRMANTAS LID.: Taip...
DOVILĖ KR.: (* žodžius užgožia kosulys) Nu vat, bet kokią kitą galima pasižiūrėt kaip pavyzdį, Medininkų kokių... ar nesvarbu?...(* VTM direktorė galimai nesuvokia, kad negalima lyginti nepalyginamų dalykų, o gal nežino, kad darbas kelio poste ir krovinių poste labai skiriasi.)
ŠARŪNAS RAM.: Geriau krovinių.
IRMANTAS LID.: Nu taip,– krovinių, nes Medininkų... nesurašysi nu, milijonus tonų sunkvežimių...
DOVILĖ KR.: Jeigu nesiskirs (* vertinimo išvados) visiškai, tai tada...
VYTENIS ALI.: Ten juk parašyta...
ŠARŪNAS RAM.: ... kiek ten... dokumentų, kiek ten pranešimų..., ten 11 atvejų neatitikimą nustatė... Prašau, va...
DOVILĖ KR.: (* kažką kalba nepatenkintu tonu)
ŠARŪNAS RAM.: Jei tai formaliai surašyta, tai iš vis– nė vienam ir viskas.!!!
VIRGINIJA GUOB.: Niekada neatsisako sudėtingesnio darbo?... Nu, koks čia rezultatas?
VYTENIS ALI.: Nu, tai ką?... Nu, duokim dar Algimantui pasiskaityt.
ALGIMANTAS VAN.: Tai, kad nėra jokio...
IRMANTAS LID.: Tai gal mes kažko neįmatom?
DOVILĖ KR.: Galim pakviest, gal jinai (* posto viršininkė V.Rubikaitė) įvardins komisijai kas ir kiek ko padarė?
VYTENIS ALI.: Nebus naudos iš to...
ALGIMANTAS VAN.: Trečias punktas visai neužpildytas... Visuotinis juokas... (* galimai, varto TMĮKS vyr. inspektorės A.M. vertinimą, kurio vienintelio 3 punkte parašyta: „veiklos kokybė ir rezultatai yra labai geri“, nes visuose kitose vertinimų, pateiktų Komisijai 2018-12-19 išvadose, 3 punktas trumpiau ar gausiau aprašytas, t. y, tik ta vienintelė, ne Savanorių KP pareigūnų veiklos vertinimo išvada atitinka komentarus.)
VIRGINIJA GUOB.: Cha, cha, cha... Algimantas šaunuolis...
VYTENIS ALI.: Aš, manau, kad čia mums reikia nuspręsti, būtent gerai, kad mes pasiginčiję, vertinam vieningai (*girdisi kosulys) Dovile, reikės klausyti jūsų. Nes pirmą kart...
DOVILĖ KR.: Tegul komisija, sprendžiam visi (*galimai grupinė atsakomybė jai priimtinesnė už asmeninę?).
VYTENIS ALI.: Tvarkoj. O ką patartumėt (* kreipiasi į VTM direktorę Dovilę Kr) vertinti gerai?... Ar vis dėl kažkaip?
DOVILĖ KR.: Išvados yra siauros...
ALGIMANTAS VAN.: 3 punktas tuščias...
DOVILĖ KR.: Išvados yra silpnos... Tai dabar aš nežinau... Arba jai (* posto viršininkei V.Rubikaitei) pasiūlyti dar išsirinkti iš tų, kuriuos ji skaito, kad išvada teisinga?
IRMANTAS LID.: Yra silpnos... kur yra...
...Mikčiojimai...
VYTENIS ALI.: Nu, ką!? Tai iš to ką girdžiu iš jūsų, tai man susidaro vaizdas, kad iš išvadų mes galime vertinti gerai? Visus?
ŠARŪNAS RAM.: Taip.
IRMANTAS LID.: Ar taip, ar taip vis tiek blogi būsim...
ŠARŪNAS RAM.: ... bet ne šiaip...
IRMANTAS LID.: Vis tiek visi būsim blogi... Tai čia jei bandytumėm ir eitų kažkaip išskirti iš jų... Čia juk nėra jokių kriterijų, nėra net pagal ką... Čia tik pagal pavardžių skambėjimą tikrai gali pasakyt, kad kitiem...(* juokas), kad savarankiški... geriausia.
...
DOVILĖ KR.: Tai tada reikia pasakyti, kad ... išvados– nėra konkrečių rezultatų.
IRMANTAS LID.: Taip ir vertinam.
DOVILĖ KR.: Tai jei būtų išvados... Tada žmonių nėra. (*kalba keliese)
GENOVAITĖ M.: Tai čia gerai visiem?
... Daugiakalbė ...
VIRGINIJA GUOB.: Trečią punktą...
IRMANTAS LID.: ... iš Savanorių neatvažiavo? Tai dėl ko jie čia? Surašė prašymus vertinti nedalyvaujant?
GENOVAITĖ M.: (* Išvardina, kokie prašymai yra pateikti dėl vertinimo nedalyvaujant ir jų priežastis.)
VYTENIS ALI.: Na, gerai. Dabar žinot ką, padarom tokį žaidimą. Aš pradėsiu nuo tolimiausio (* ŠARŪNAS RAM. sėdi toliausiai nuo pirmininko) ir tiesiog paklausiu, kaip siūlote vertinti, ir tada argumentai. Tai Šarūnai, jeigu nieko prieš, nuo pačio?...
ŠARŪNAS RAM.: Aš turiu pasakyti, kad siūlau vertinti gerai, todėl, kad ne visų labai geri rezultatai. Aš peržiūrėjau šitas visas išvadas ir rezultatų, tokių, už kuriuos galima vertinti labai gerai, išvadoje nėra.
VYTENIS ALI.: Aišku. Irmantai?
IRMANTAS LID.: Aš pritarčiau Šarūnai, kad įvertinti ... išvadą ... dirba gerai ar labai gerai dirba, bet priėjau išvadą, kad rezultatų, kurie parodytų, kad labai gerai– aš neradau.
DOVILĖ KR.: Pasakysiu, kad iš tikrųjų labai gaila, bet išvados ... (* kažką pasako pašnibždomis)
VYTENIS ALI.: Ką kolegos?
ALGIMANTAS VAN.: Rezultato tai nėr...
VIRGINIJA GUOB.: Rezultato nėra ir aiškumo kaip aprašyta tiesioginė veikla, kuri– ne rezultatas...
VYTENIS ALI.: Ačiū.
Šnabždesiai...
VYTENIS ALI.: Jūs irgi pritariat? (* matomai kreipiasi į Dovilę Kr.).
DOVILĖ KR.: Taip, taip...
VYTENIS ALI.: Tai viskas, tai tada ką? Sakom atvirai, nepritariam vadovo siūlymui, perrašom vertinimą gerai ir viskas (* DOVILĖ Kr.: šalia pritaria: taip, taip...), o aš gausiu misiją, reiškia...
GENOVAITĖ M.: Komisijos įvertinimas gerai ir daugiau nieko nereikia rašyti.
Kalbasi... tyliai.
VIRGINIJA GUOB.: O palaukim, mes neįvertinom nieko iš jos (* Rubikaitės) posto?
DOVILĖ KR.: Ne.
VYTENIS ALI.: O ką mes įvertinsim?
IRMANTAS LID.: Nebuvo nieko.
VYTENIS ALI.: Visur yra kas nors įvertinta, o čia yra vienintelis postas, kuris yra (* neįvertintas)...
DOVILĖ KR.: Čia žiūrėkit, mes turėsim...Bet tada klausimas...
IRMANTAS LID.: Čia yra išvada parašyta, tai tegul susimąsto kokias išvadas pasirašo (* susidaro įspūdis, kad jau pats pradeda tikėti, kad sukurpta blogų išvadų teorija– teisinga, o 2018-12-21 Komisijos posėdyje kiekvienam pareigūnui buvo aiškinama, kad jie neturėtų pasirašinėti tokių... išvadų.).
VIRGINIJA GUOB.: O kaip buvo pernai, buvo pas ją (* posto viršininkę V.J.Rubikaitę)?
VYTENIS ALI.: Tų išvadų rasim... Va, žiūrėkit, mes sprendimą priimam, nes žinom, kad situacija yra tokia. (* galima paprieštarauti, nes jei teisingai vertinti suokalbį– tai ne „situacija yra tokia“, o jie patys tokią situaciją sukūrė)
DOVILĖ KR.: Taip čia net ne pinigų klausimas ir ne etato klausimas, bet išvados yra parašytos atmestinai... nėra ne vieno...
IRMANTAS LID.: Nei prie pinigų ar iki etato net nedaėjo...
VYTENIS ALI.: Reikėtų tuos klausimus pasvarstyt ar mes turėsim pinigų?
DOVILĖ KR.: Taip, taip...
ŠARŪNAS RAM.: Dabar procedūriškai, kaip mes turime posto viršininkei pasakyt.
IRMANTAS LID.: Procedūriškai, kai komisija nepritaria, tada siunčiam protokolo išrašą...
VYTENIS ALI.: Tai tą ir reikės į protokolą įrašyti, kad mes atidžiai peržiūrėjom išvadas ir tiesiog pavardinti kiekvieną punktą, pavyzdžiui kaip pareigūno profesinė kompetencija, reiškia, tenai daug žodžių, bet nėra jokių konkrečių dalykų, reiškia... nė vieno skaičiaus, nė vieno pavadinimo,... veiklos krūvis tai visai... nei vieno rodiklio...
ŠARŪNAS RAM.: (* kažką kalba apie rezultatus...)
IRMANTAS LID.: Apie koky... kokybė...rezultatai... (* girdisi kosulys)
VYTENIS ALI.: Turbūt, turbūt... vat, antras ir trečias, čia yra parašyta, krūvis... sudėtingumas...
DOVILĖ KR. (* nutraukia Vytenio Ali. kalbą): Panerių va, parašyta...
Kalbasi keliese...
ŠARŪNAS RAM.: Akivaizdu, nei vieno skaičiuko ir kaip matematikei (*matomai turima galvoje posto viršininkė V.Rubikaitė), tai galėtų...
VIRGINIJA GUOB.: Ji irgi nedalyvavo?
DOVILĖ KR.: Nedalyvavo.
Cha, cha...
VYTENIS ALI.: Ar padarėt išvadas?
Pasiplepėjimas
VYTENIS ALI.: Pasižiūrėkit, dar mes galim...
IRMANTAS LID.: Va, 2000 įformintų dokumentų...
VYTENIS ALI.: Sakysim, kad čia komisija.
DOVILĖ KR.: Sakysiu, kad aš čia 15 min. įkalbinėjau (* repetuoja ir derina ką sakys pasiteisinimui, kad ji įkalbinėjo komisiją pritarti V.J. Rubikaitės išvadoms),... o ypatingai, sakysiu, Šarūnas Ram. (* nepritarė)...
VYTENIS ALI.: jis išsitraukė į ... panašų ginklą... (cha, cha...) išjungė šviesą ... (* visiems labai juokinga).
...
VYTENIS ALI.: Tai mes ką, Rubikaitę grąžinsim, kai pradėsime su kitais dirbti?
GENOVAITĖ M.: Jo, taip.
...
DOVILĖ KR.: Nu turėsim čia rūpesčio su tais „gerai“... (* galimai, pradeda bijoti kaip teks pateikti Komisijos vertinimo išvadą)
VYTENIS ALI.: Nu ką, rūpestis bus toks, kad apsiskųs Finminui, pakels tas išvadas ir turbūt ieškos kokių panašių, kurios .... Įspėju, kad... Ir aišku, galės Miškinis padaryti gerą ir pakeisti...
Diskusija.
VYTENIS ALI.: Ir žodžiu, kadangi mes nusprendėme visi, ... ir argumentuotai ir vieningai, tai tada sprendimą priimam ir viskas. (* Reziumuoja– suokalbio rezultatą)
ALGIMANTAS VAN.: Dėl 3 punkto...
...
DOVILĖ KR.: Kaip ponas Algimantas Van. sakė, kad čia, iš viso tuščia (* nors niekas nė nepasidomi, kad ta išvada galimai ne krovinių posto ,,Savanoriai“, o visai kito padalinio.).
ALGIMANTAS VAN.: Aišku, tuščia.
Juokas.
IRMANTAS LID.: Čia lyg tai grožio konkursas...
VYTENIS ALI.: Jūs čia ne prie ko?... (* frazė adresuota VTM direktorei Dovilei Kr.)
DOVILĖ KR.: čia kaip ponas Algimantas Van. sakė: 3 punktas tuščias...
ALGIMANTAS VAN.: (* patvirtina) Tuščias...
DOVILĖ KR.: Aš vienintelė buvau už. (* visiems juokinga) Aš abejojau, bet paskui buvau už. (* VYTENIS ALI.: kažką replikuoja), bet va Šarūnas Ram. (* „kaltas“ dėl priimto sprendimo)...
ŠARŪNAS RAM.: (* juokdamasis) net nesitikėjau...
Visi juokauja...
GENOVAITĖ M.: vis tiek kažkas bus priešai...
Daugiakalbė...
ALGIMANTAS VAN.: Čia apie virusus, ligas...
...
IRMANTAS LID.: Aš tai vis tiek blogas, blogesnis negu visi.
ALGIMANTAS VAN.: Tai dar pasižiūrim dar kokį postą.
VIRGINIJA GUOB.: Nu, kad nebūtų tokių pačių.
VYTENIS ALI.: Taip, taip.
ALGIMANTAS VAN.: Čia labai svarbu...
VYTENIS ALI.: Jų prigimtis yra tokia...(* kalbama apie profsąjungas) jie vis tiek ką nors rašys...
Kalba daugiabalsis „choras“.
IRMANTAS LID.: Nu kaip, aišku, jie niekados draugai nebus, bet kai reikia kažką daryt jie nesupranta, kad įstaiga kokia nori yra. Čia tai jeigu pasakė, tai specialiai kitaip, nes aš va taip noriu. (* čia galimai replikuoja MDPS pirmininkės L. Daujotaitės pozicijai, kai vykstant MD pertvarkymui buvo parašytas raštas dėl pažeistos procedūros) net vat, departamentui... (*DOVILĖ Kr.: nutraukia Irmanto Lid. kalbą)
DOVILĖ KR.: Čia net ne principui, o...
VYTENIS ALI.: Parašė...
IRMANTAS LID.: Mes norim konsultacijų, mes nederinam. Čia susitikom, 5 min., bet va, pasikvieskit mus, mes taip norim. (* tikėtina, kad vėl replika MDPS pozicijai dėl konsultacijų.)
VYTENIS ALI.: Na ir man kaip sakau, jie nori būti labai svarbūs ir bus tokie, ir niekur nedings... Viskas, nusprendėm.
GENOVAITĖ M.: tai jau galiu ją (* kalbama apie komisijos narę V.J. Rubikaitę) pakviesti?
VYTENIS ALI.: Taip, žinoma.

Toliau vertinama A. M. TMIKS pareigūnė, kurios vertinimo išvadą Algimantas Van. negailestingai sukritikavo. Niekam iš komisijos narių jokių klausimų ir abejonių dėl to jau nekyla (paradoksas).TIMIKS pareigūnė įvertinama „labai gerai“.
Choras gieda "Himną tiesai ir meilei", visi komisijos nariai (išskyrus profesinės sąjungos atstovę) broliškai apsikabina ir pritaria. Tolumoje girdisi varpų skambėjimas. Uždanga nusileidžia. Spektaklio pabaiga.

Bet koks šio meno kūrinio sutapimas su realiais personažais turėtų būti laikomas atsitiktiniu. Dėl kilusių aliuzijų į realius įvykius, kiekvienas skaitytojas ir žiūrovas gali kreiptis į Muitinės departamento mažiau ar daugiau atsakingus vadovus.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com