See other templatesSee other templates

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienį, profesinių sąjungų iniciatyva vyko Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (MDPS) ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) susitikimas su Lietuvos muitinės departamento atstovais. Susitikime dalyvavo: LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys, MDPS pirmininkė Leokadija Daujotaitė bei Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai: Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas Jonas Miškinis, Personalo skyriaus vedėjas Irmantas Lideikis ir Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Ana Rynkun.

Susitikimo metu buvo aptarti tiek muitinės darbuotojams, tiek profesinėms sąjungoms aktualūs klausimai.

Lietuvos muitinės šakos kolektyvinės sutarties derybos ir pasirašymas kelia didelį nepasitenkinimą ir suprantamas kaip sutarties vilkinimas, nes jau nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. prasidėjęs derybų procesas dar iki dabar nepabaigtas. Jeigu dėl dalies sutarties projekto nuostatų sutarta, tai dėl nesuderintų klausimų nuo 2020 m. vasario mėnesio reikalai sustojo. Dar iki šio laiko nepasirengta derybinės grupės posėdžiams, neparengti ir nesuderinti ankstesnių derybinės grupės susitikimų protokolai. Muitinės departamento atstovas, derybinės grupės pirmininkas Irmantas Lideikis, pažadėjo, kad iki šių metų gegužės 22 d. derybinės grupės sekretorė pateiks visus trūkstamus dokumentus tolimesnėms deryboms. Buvo apsitarta ir dėl derybų atnaujinimo bei vedimo tvarkos – pasirinktas mišrus principas, kai dalis derybinės grupės susirinks gyvai, o negalintys atvykti - dalyvaus prisijungę į skaitmeninę konferenciją nuotoliniu būdu.

Iš esmės liko nesuderinti finansiniai klausimai, kurie bus sprendžiami su derybine grupe, pasitelkus ir LTPF pagalbą. Muitinės departamento nuomone šakos kolektyvinėje sutartyje negalima prisiimti finansinių įsipareigojimų, tačiau profesinių sąjungų nuomone tai įstatymiškai yra derybų objektas, tad ir šiuo klausimu turi būti rastas sprendimas. Susitikimo metu buvo aptarta ir šiuo metu iškilusi labai aktuali problema dėl pareigūnų pensijų skyrimo. Dėl įsigaliojusių nuo 2020 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimų, suteikusių teisę visiems muitinės pareigūnams gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, Sodra sustabdė skaičiavimus ir reikalauja pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog pareigūnai buvo statutiniai. Nuo sausio mėnesio pareigūnai, išeinantys į pensiją, išskyrus muitinės postų pareigūnus, negali gauti pareigūno pensijos.


Susitikimo dalyviai akcentavo, kad Sodros darbuotojai savaip traktuoja pirminius teisės aktus, kuriuos pateikia Muitinės departamentas ir nepripažįsta jų teisinės padėties – buvimo statutiniais pareigūnais. Keltas klausimas, ar gali Sodra realizuoti įsakymus ir priimti sprendimą dėl įsakymo pagrindimo. Buvo nuspręsta inicijuoti susitikimą su Sodra, aptarti tas problemas ir susitarti dėl principinių dalykų. MDPS siūlymas: jei darbdavys pateikė pažymą, jog tai statutinis pareigūnas ir dokumentas pasirašytas, siūloma laikyti jį pagrindu apskaičiuoti ir skirti pensiją pareigūnui.

Susitikimo metu buvo aptarta ir Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatyta nuostata dėl Vidaus tarnybos statuto priede nurodytų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visų pareigybių grupių minimalių pareiginės algos koeficientų padidinimo vidutiniškai 0,5. Muitinės departamento vadovas patvirtino, kad Finansų ministerija skyrė apie 1,9 mln. eurų atlyginimų padidinimui muitinės pareigūnams. Atlyginimo koeficientai buvo pakelti vidutiniškai 0,5.

MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com