See other templatesSee other templates

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija gavo atsakymą iš Vidaus reikalų ministerijos į savo kreipimąsį dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisinės padėties. Publikuojame pilną šio rašto tekstą:

Vidaus reikalų ministerijoje išnagrinėtas Jūsų 2020 m. balandžio 7 d. raštas Nr. 4-84 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisinės padėties“. Rašte prašote pateikti informaciją apie vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisinę padėtį ir jos pasikeitimą, kai pareigūnas yra nušalintas ar jam yra skirta saviizoliacija, nes jis turėjo sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu ir panašių atvejų (pavyzdžiui, kol laukia tyrimo rezultatų dėl užsikrėtimo COVID-19 virusu), taip pat informaciją, kokios finansinės pajamos (išmokos) yra garantuojamos tais laikotarpiais, ir užtikrinti, kad ši praktika būtų taikoma vienodai visose statutinėse įstaigose.

Pažymėtina, kad specialaus teisinio reguliavimo dėl pareigūnų teisinės padėties, kilus būtinybei jiems saviizoliuotis dėl tarnybos metu turėto sąlyčio su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu, nėra. Atsižvelgus į tai, kiekviena situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai, laikantis teisės aktų reikalavimų.

Kaip informavo centrinės statutinės įstaigos, prireikus pareigūnui taikyti saviizoliaciją dėl sąlyčio su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu, vadovaujantis teisės aktais ir atsižvelgus į konkrečias aplinkybes ir galimybes, taikoma įvairi praktika.

Vidaus reikalų ministerijos nuomone, Vidaus tarnybos statute (toliau – VTS) ir kituose teisės aktuose yra numatyta pakankamai teisinių galimybių lanksčiai spręsti dėl pareigūnų teisinės padėties ir apmokėjimo būtinos saviizoliacijos laikotarpiu, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios situacijos ypatumus. Įvertinus galiojančius teisės aktus, prireikus pareigūnui taikyti saviizoliaciją, siūlome vadovautis toliau nurodytomis teisinėmis galimybėmis:

– VTS 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė pareigūnui suteikti iki 10 darbo dienų papildomų mokamų atostogų;

– VTS 49 straipsnyje nustatytos kasmetinės atostogos, kurios gali būti suteikiamos pareigūnui sutikus;

– prireikus taikyti saviizoliacija, gali būti taikomas nuotolinis darbas (jei tai įmanoma, atsižvelgus į pareigūno atliekamų funkcijų pobūdį);


– vadovaujantis VTS 46 straipsniu, gali būti koreguojamas pareigūno darbo (pamainų) grafikas ir saviizoliacijos laikotarpiu nustatomas poilsio laikas. Ši galimybė ypač rekomenduotina tais atvejais, kai pareigūnui negali būti taikomas nuotolinis darbas, pareigūnas dirba pamainomis ir saviizoliacijos laikotarpis yra santykinai neilgas (pavyzdžiui, kelios dienos, kol laukiama tyrimo dėl COVID-19 rezultato);

– prireikus taikyti saviizoliaciją, pareigūnas taip pat gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kad jam, vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 238/A1-170, būtų išduodamas 14 kalendorinių dienų elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, nurodant priežastį „Epideminė situacija“ ir atitinkamą ligos kodą, jei pareigūnas buvo užsienio šalyje arba turėjo sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos. Laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnui mokama ligos išmoka teisės aktų nustatyta tvarka;

– VTS 66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta galimybė kompensuoti pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumą, jei tam yra pagrindas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“).

Pažymėtina tai, kad, priimant sprendimus dėl pareigūnų, kurie turėjo sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu, vykdydami tarnybines pareigas, būtina užtikrinti tokių priemonių taikymą, dėl kurių šie pareigūnai neturėtų finansinių praradimų arba jie būtų minimalūs. Taip pat manome, kad VTS 45 straipsnyje nustatytas pareigūnų nušalinimas nuo pareigų galėtų būti taikomas tik išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nebūtų galimybės taikyti pirmiau nurodytų priemonių ir kai pareigūno sąlytis su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu nėra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma

MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com