See other templatesSee other templates

Europos Komisija užbaigė 2016 m. biudžeto planų projektų (BPP), kuriuos euro zonos valstybės narės pateikė iki spalio 15 d., vertinimą ir priėmė nuomones dėl jų.

Šiose nuomonėse Europos Komisija įvertina, ar kitų metų biudžeto planų projektai atitinka Stabilumo ir augimo pakto (SAP) nuostatas. Nenustatyta nė vieno 2016 m. BPP, kuris iš esmės jų neatitiktų. Vis dėlto keliais atvejais Komisija mano, kad planuojamas fiskalinis koregavimas yra mažesnis už reikalaujamą SAP arba kyla rizika, kad jis bus mažesnis. Valstybėms narėms Komisijos nuomonė nėra privaloma, tačiau taisyklių, dėl kurių valstybės narės sutarė Stabilumo ir augimo pakte, laikymasis atitinka jų pačių interesus.

Dėl dvylikos šalių, kurioms taikoma SAP prevencinė dalis (kurių biudžeto deficitas yra mažesnis negu 3 %), nustatyta:

- penkių šalių (Estijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Slovakijos) biudžeto planai atitinka SAP reikalavimus;
- keturių šalių (Belgijos, Suomijos, Latvijos ir Maltos) BPP iš esmės atitinka SAP nuostatas. Šioms šalims laikantis savo planų galėtų atsirasti tam tikras nuokrypis nuo koregavimo planų siekiant šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo;
- trijų šalių (Austrijos, Italijos ir Lietuvos) BPP rizikuoja neatitikti 2016 m. SAP reikalavimų. Iš šių valstybių narių biudžeto planų matyti, kad galėtų atsirasti reikšmingas nuokrypis nuo koregavimo planų siekiant šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo.

Europos Komisija mano, kad Lietuvos biudžeto plano projektas, kuriam dabar taikoma SAP prevencinė dalis, rizikuoja neatitikti Stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Pagal Europos Komisijos 2015 m. rudens ekonomikos prognozę, nenumatoma, kad reikalaujamas koregavimas siekiant šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo bus įvykdytas, ir tikėtina, kad 2016 m. gali atsirasti reikšmingas nuokrypis nuo šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo. Todėl Europos Komisija ragina valdžios institucijas sudarant nacionalinį biudžetą imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad 2016 m. biudžetas atitiktų SAP.


Europos Komisija taip pat mano, kad Lietuva padarė ribotą pažangą vykdydama 2015 m. Europos semestro kontekste Tarybos patvirtintas Lietuvai skirtas rekomendacijas, susijusias su fiskaliniu valdymu, todėl ragina valdžios institucijas paspartinti šį procesą.

Dėl penkių šalių, kurioms šiuo metu taikoma SAP korekcinė dalis (perviršinio deficito procedūra – PDP) nustatyta:

- trijų šalių (Prancūzijos, Airijos ir Slovėnijos) BPP iš esmės atitinka 2016 m. SAP reikalavimus;
- Iš Ispanijos BPP, dėl kurio nuomonė buvo priimta dar spalio mėn., matyti, kad kyla rizika neatitikti PDP reikalavimų: prognozuojama, kad 2016 m. nebus pasiekti nei rekomenduotų fiskalinių pastangų, nei nominalaus deficito tikslai;
- Portugalija savo BPP dar nepateikė. Europos Komisija ragina Portugaliją kuo skubiau šį planą pateikti.

Tai trečias kartas, kai Europos Komisija įvertino biudžeto planų projektus. Nuomonės yra grindžiamos vadinamuoju dviejų dokumentų rinkiniu, kuris įsigaliojo 2013 m. gegužės mėn. Jo tikslas padidinti euro zonos ekonominės ir biudžeto politikos koordinavimo efektyvumą. Remiantis ES teisės aktais visos euro zonos valstybės narės, kurioms nėra taikoma makroekonominio koregavimo programa, savo biudžeto planų projektus Europos Komisijai ir Euro grupei turi pateikti iki kiekvienų metų spalio 15 d.

Europos Komisijos nuomonės pridėtinė vertė yra didesnis biudžeto procedūros skaidrumas. EK nuomonė visiems susijusiems nacionalinio biudžeto proceso subjektams suteikia informaciją, reikalingą prieš jiems priimant galutinį sprendimą dėl biudžeto. Atskirų euro zonos valstybių narių vykdoma ekonomikos ir biudžeto politika veikia ir visą euro zoną. Todėl svarbu, kad valstybių narių fiskalinius planus, prieš priimant nacionalinius biudžetus, įvertintų Europos Komisija ir apsvarstytų euro zonos finansų ministrai.

http://ec.europa.eu/cgi-bin/etal.pl

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com