See other templatesSee other templates

   Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-01-24 įsakymu Nr.1B-38 nustatyti nauji pareigūnų kiekiai Muitinės departamente ir muitinės įstaigose.

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517; 2009, Nr. 154-6953) 16 straipsnio 6 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1561„Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo už mokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 133-6773) 4.3.1 ir 4.3.2 punktais bei Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 64-1861; 2004, Nr. 98-3652), 16.7 punktu:
1. N u s t a t a u pareigybių skaičių:
1.1. nuo 2011 m. balandžio 1 d.:
1.1.1. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 226;
1.1.2. Vilniaus teritorinei muitinei – 709;
1.1.3. Kauno teritorinei muitinei – 554;
1.1.4. Klaipėdos teritorinei muitinei – 627;

 

Muitinės įstaiga Pareigybių skaičius Pareigybių skaičius postuose Viso pareigybių planuojama atleisti Pareigybių planuojamų atleisti įstaigų administracijose (%) Laisvų etatų Pareigybių planuojamų atleisti įstaigų administracijose, be laisvų etatų (%)
Muitinės departamentas 240 0 22 9 7 6
Vilniaus TM 726 518 59 28 18 20
Kauno TM 570 265 61 20 30 10
Klaipėdos TM 637 352 58 20 25 12
Muitinės informacinių sistemų centras 133 0 33 25 5 21
Muitinės mokymo centras 44 0 2 5 2 0
Muitinės laboratorija 25 0 3 12 2 4
Muitinės kriminalinė tarnyba 174 0 0 0 0 0
Iš viso, vidurkis(%): 2549 1135 238 17 89 11Image

 

1.1.5. Muitinės informacinių sistemų centrui – 110;
1.1.6. Muitinės kriminalinei tarnybai – 174;
1.1.7. Muitinės mokymo centrui – 42;
1.1.8. Muitinės laboratorijai – 22;

1.2. nuo 2011 m. birželio 1 d.:

1.2.1. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 218;
1.2.2. Vilniaus teritorinei muitinei – 667;
1.2.3. Kauno teritorinei muitinei – 509;
1.2.4. Klaipėdos teritorinei muitinei – 579;
1.2.5. Muitinės informacinių sistemų centrui – 100;
1.2.6. Muitinės kriminalinei tarnybai – 174;
1.2.7. Muitinės mokymo centrui – 42;
1.2.8. Muitinės laboratorijai – 22.

2. Į p a r e i g o j u:

    2.1. muitinės įstaigų vadovus iki 2011 m. sausio 28 d., suderinus su Muitinės departamentu, atsižvelgiant į naujai 1.1 ir 1.2 punktuose nustatytą pareigybių skaičių, patvirtinti pareigybių sąrašus;

    2.2. teritorinių muitinių viršininkus užtikrinti, kad rengiant naujus pareigybių sąrašus nemažėtų bendras pareigybių skaičius muitinės pasienio postuose.

    3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

    3.1. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. 1B-229 „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“;

    3.2. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 1B-257 „Dėl Muitinės departamento generalinio

   direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1B-229 „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“ pakeitimo;

    3.3. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1B-397 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1B-229 „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“ pakeitimo;

    3.4. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 1B-670 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1B-229 „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Generalinis direktorius
Antanas Šipavičius
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com