See other templatesSee other templates

LRV pritarta
LRV pritarta
   Vyriausybė pritarė Savanoriškos veiklos įstatymo projektui. Jo rengimą paskatino poreikis viešinti savanorišką veiklą, sudaryti palankias sąlygas šios veiklos plėtrai bei išspręsti praktikoje kylančias problemas, susijusias su savanorio statusu, savanoriškos veiklos organizavimu bei su savanoriška veikla susijusių išlaidų kompensavimu.

    Iki šiol Lietuvoje nebuvo įstatymo, kuris reglamentuotų savanorišką veiklą. Šie metai paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais, tačiau Lietuvoje savanorius vienijančių organizacijų veiklą iki šiol stabdė teisinio reglamentavimo nebuvimas. Įstatymo projekte numatyti aiškūs teisiniai kriterijai nuo šiol skatins sklandesnę savanorišką veiklą.

    Įstatymo projekte nustatyta, kad savanoriškas darbas – tai savanorio neatlygintinai vykdoma visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Taip pat svarbu, kad savanoris veiklą atliktų laisva valia ir neimdamas atlygio. Savanoriais gali būti tik vyresni kaip 14 metų Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje teisėtai esantys užsieniečiai.

   Taip pat numatyta, kad savanoriui kvalifikacija nėra būtina, bet atsižvelgiant į savanoriškos veiklos vykdymo sričių įvairovę ir specifiką nurodoma, kad savanoriškos veiklos organizatoriai ar atskiras veiklos sritis reglamentuojantys teisės aktai gali nustatyti specialios kvalifikacijos reikalavimus savanoriams (pvz., darbas su vaikais, neįgaliais asmenimis ir pan.).

    Svarbu savanorišką veiklą atriboti nuo pelno siekiančios veiklos ir sumažinti galimybes po savanoriška veikla paslėpti nelegalų darbą, todėl įstatymo projekte išvardijamas galimų savanoriškos veiklos organizatorių sąrašas. Jais gali būti Lietuvoje įregistruotos ne pelno organizacijos: labdaros ir paramos fondai, biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės, tarptautinių visuomeninių filialai ir atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kitos ne pelno siekiančios organizacijos.

    Įstatymo projektu siūloma nustatyti atvejus, kada savanoriškos veiklos organizatorius turi su savanoriu sudaryti rašytinę savanoriškos veiklos sutartį. Savanoriškos veiklos rašytinė sutartis turės būti sudaroma tuo atveju, kai numatoma savanoriui kompensuoti su savanoriška veikla susijusias išlaidas ir tuomet, kai sudaryti sutartį pageidauja viena iš šalių.

Šiam įstatymo projektui dar turi pritarti Seimas ir Prezidentė.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com