See other templatesSee other templates

 Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas dalyvaudamas kartu su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu laimėjo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, pagal kurį projekto vykdymui skirta beveik 1 mln. litų parama. Vasario 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra (ESF) su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto, skirto skatinti socialinį dialogą, įgyvendinimo.

Šis projektas yra visų profesinės sąjungos narių, atstovų laimėjimas ir dešimties metų intensyvios veiklos rezultatas. Pasinaudodami ES parama pareigūnai ir profesinės organizacijos galės išugdyti naujus lyderius, sustiprinti esamų kompetenciją. Pareigūnų atstovai bus pasirengę atstovauti pareigūnus policijos, pataisos ir muitinės įstaigose. Tikimasi, kad ES parama sustiprins pareigūnų organizacijas, pareigūnų bendruomenę, o tai leis sėkmingiau spręsti kasdienines pareigūnų problemas.

Bus rengiami specialūs mokymai daugiau, nei tūkstančiui pareigūnų ir administracijos atstovų. Šie pareigūnai gebės profesionaliai derėtis, formuluoti problemas, pateikti sprendimų variantus, gebės parengti ir daryti pranešimus. Per dvejus metus numatyta pasirašyti 22 įstaigos kolektyvines sutartis, 3 šakines kolektyvines sutartis, kuriomis bus siekiama susitarimų svarbiausiais pareigūnams rūpimais klausimais su statutinius pareigūnus kuruojančiomis ministerijomis, departamentais.

Kolektyvinėse sutartyse bus siekiama susitarti dėl svarbiausių problemų sprendimo būdų, numatyti prevencines priemones, susitarti dėl darbo užmokesčio priedų, karjeros principų įgyvendinimo, savivaldos, korporatyvinių tradicijų, atsakomybės.

Šiuo metu vieni aktualiausių klausimų - atlyginimai, tarnybinės uniformos, tinkamos darbo sąlygos, karjeros galimybės, darbuotojų atstovų garantijos, integracija į darbo rinką baigus karjerą ir kt. Šakine sutartimi galima susitarti dėl biudžeto dalių paskirstymo, bendrų veiksmų siekiant spręsti ekonomines, socialines pareigūnų problemas. Į šakinių sutarčių rengimą ir pasirašymą galima įtraukti ir politikus, atsakingus už nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, socialinius klausimus.Tikimės, kad projekto metu pavyks susitarti dėl svarbiausių dalykų su pareigūnus kuruojančių įstaigų administracijomis ir netgi politikais.

Bus siekiama sukurti mechanizmą, padėsiantį spręsti ginčus kaip įmanoma greičiau įstaigų viduje, ne per teismus. Mediacijos procedūra padėtų išvengti bylinėjimosi po kelis metus. (Mediacija - ginčo sureguliavimo procedūra, kurios metu trečias nešališkas asmuo (mediatorius) padeda ginčo šalims susitarti taikiai. žodis „mediacija" yra kilęs ir lotynų kalbos (lot.mediatio) ir reiškia tarpininkavimą ginče).

Profesinė sąjunga mokymams, lyderių ugdymui, jų motyvacijai privalo skirti dėmesį. Tačiau kokybiški mokymai labai brangūs, todėl profesinių organizacijų galimybės yra ribotos. Norint , jog atstovai, vadovai, galėtų kaip lygiaverčiai partneriai dalyvauti derybose, diskutuoti su administracija, kelti problemas, jie privalo turėti tam būtiną kvalifikaciją ir kompetenciją. Charizma, kolektyvo pagarba, iniciatyva yra svarbios savybės pareigūnui, kuris nori dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tačiau labai svarbu ugdyti kompetencijas, kurios leistų sėkmingai atstovauti pareigūnus. Sieksime, kad pareigūnai dalyvautų aukšto lygio mokymuose, užsiėmimuose, kokiuose dalyvauja didžiausių Lietuvos įmonių, bankų aukščiausi vadovai. ES parama tokias galimybes mums suteikia.

Pareigūnų profesinių sąjungų parengtas projektas geriausiųjų penketuke

Valstybės tarnautojų mokymams, kvalifikacijai kelti skiriamos dešimtys milijonų litų, neretai jie būna abejotinos kokybės. Tuo tarpu profesinės sąjungos, darbuotojų atstovai iki šiol rėmėsi savo žiniom, savišvieta, specialių tikslinių mokymų nebuvo. Tad Europos Sąjungos parama socialinei partnerystei plėtoti – labai svarbi ir svari.

Įvertinus pateiktas paraiškas paaiškėjo, kad pareigūnų profesinių sąjungų parengtas projektas - vienas geriausių – ketvirtas iš 20 stambiausių darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų. Tai, kad NPPSS parengtam projektui skirta beveik 1 mln. litų Europos Sąjungos parama rodo, kad pareigūnai sukūrė tokias organizacijas, kurios pajėgios kokybiškai parengti būtiną medžiagą nacionalinio masto projektams ir įtikinti projekto perspektyva už ES paramą atsakingus tarnautojus ir politikus. Malonu ir tai, kad pareigūnų paraiška pagal surinktų balų skaičių gerokai aplenkė įtakingas Lietuvoje darbdavių organizacijas, tradicinius profesinių sąjungų centrus.

Generolai atkeršijo savo pareigūnams

Dalyvauti projektų atrankoje buvo nelengva. Kai kurios tradicinės organizacijos buvo akivaizdžiai proteguojamos, kitoms - trukdoma. Kartais vyko aštrios diskusijos su tarnautojais ir politikais atsakingais už ES paramą. Teko net rašyti skundus.

Sulaukta ir vidinio pasipriešinimo - Vidaus reikalų ministrui R. Palaičiui pavaldūs pasieniečių ir ugniagesių generolai demonstravo biurokratizmo triukus ir vengė dalyvauti projekte. Atsirašinėjo, kabinėjosi prie smulkmenų, nors kaip paaiškėjo vėliau, ESFA ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras įvertino pareigūnų profesinių sąjungų projektą kaip vieną iš geriausių. Generolai R.Baniulis (PAGD vadovas) ir V.Butinas (VSAT vadovas), atsisakydami dalyvauti projekte, neabejotinai pakenkė savo pareigūnams, trukdė profesinių sąjungų veiklai. Taip buvo tiesiog keršijama nepaklusnioms profesinėms sąjungoms už tai, kad priešinosi nemokamoms atostogoms, atskleidė galimos korupcijos atvejus ir protegavimo faktus pasienyje, paviešino dvigubus standartus PAGD. Pasieniečių ir ugniagesių bendruomenės turėtų siekti tokių vadovų teisinės atsakomybės. Akivaizdu, kad veiksmai prieštaravo ne tik Vyriausybės programai, bet ir Europos sąjungos politikai.

Nepaisant visų sunkumų, projekte dalyvaus penkios organizacijos, šeši partneriai: Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Policijos, Kalėjimų ir Muitinės departamentai.

Suformuota projekto įgyvendinimo komanda

Projekto priežiūros grupė:

Vytautas Bakas, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas,
Jūrius Bruklys, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas,
Vytautas Lamauskas, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkas,
Tomas Vaitkunskas, Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas,
Giedrius Krilavičius, NPPSS Teisės komiteto vadovas.
Artimiausiomis dienomis į projekto priežiūros grupę bus siūloma įsitraukti centrinių įstaigų – projekto partnerių atstovams.
Projekto vadovu paskirtas Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimir Banel.

LMDPSS inf.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com