See other templatesSee other templates

ES
ES
   MDPS, kartu su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu (NPPSS), dalyvauja Europos socialinių fondų lėšomis finansuojamo projekto VP1-1.1-SADM-02-K „Socialinio dialogo skatinimas“ paraiškų teikimo procedūroje. Viso Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) buvo pateiktos ir užregistruotos 24 paraiškos pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ kvietimą Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01. Prašoma bendra finansavimo iš ES fondų lėšų suma po paraiškų užregistravimo buvo 22 mln. Lt. Tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapuose buvo įvertinta 21 paraiška, jose prašoma bendra finansavimo iš ES fondų lėšų suma yra 15,4 mln. Lt, galima pagal šį kvietimą teikti paraiškas skirti suma yra 15 mln. Lt. Daugiau informacijos apie tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjusias paraiškas galite rasti mūsų pateikiamoje lentelėje.

   Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje yra baigiami nagrinėti skundai dėl paraiškų vertinimo rezultatų. Š.m. lapkričio mėn. pabaigoje/gruodžio mėn. pradžioje planuojama organizuoti Paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos posėdį, kurio metu būtų priimtos rekomendacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl paraiškų finansavimo iš ES fondų lėšų. Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymas numatomas š.m. gruodžio mėn.

    Socialinės apsaugos ir darbo ministerija realizuojant minėtą socialinio dialogo skatinimo priemonę rengiasi dosniai paremti darbdavių organizacijas. Nors ES fondų lėšų skyrimo prioritetas turėtų būti profesinės sąjungos, tačiau iš 21 ESFA tinkamomis pripažintų paraiškų profesinių sąjungų paraiškos tesudaro mažesniąją dalį, jų yra tik devynios. Net 12 tinkamomis pripažintų paraiškų pateikė darbdaviai. Preliminariai iš 15,5 mln. Lt darbdavių organizacijoms numatyta skirti bemaž 8,6 mln. Lt,  o profesinėms sąjungoms tik apie 6,9 mln. Lt. Nors teikusių paraiškas profesinių sąjungų vertinimai yra aukštesni, nei darbdavių asociacijų (atitinkamai, vidutiniškai - 67 ir 63 NK balai), bet, deja, europinius profesinių sąjungų pinigus valdžia skirsto sau įprastu būdu.

Profesinės sąjungos

Eil. Nr.

SFMIS Nr.

Organizacijos pavadinimas

Prašoma paramos suma

NK balas

2

VP1-1.1-SADM-02-K-01-011

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga

956.137,00

90

4

VP1-1.1-SADM-02-K-01-004

Nacionalinis     pareigūnų     profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS)

992.106,00

85

5

VP1-1.1-SADM-02-K-01-010

Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga

821.132,00

84

8

VP1-1.1-SADM-02-K-01-009

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas"

930.065,00

74

9

VP1-1.1-SADM-02-K-01-013

Lietuvos darbo federacija

795.539,00

70

10

VP1-1.1-SADM-02-K-01-001

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

829.764,00

68

13

VP1-1.1-SADM-02-K-01-018

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

589.884,00

59

18

VP1-1.1-SADM-02-K-01-008

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga

452.661,00

50

19

VP1-1.1-SADM-02-K-01-023

Profesinių sąjungų susivienijimas "Socialinė alternatyva"

495.622,00

40

 

Viso:

 

6.862.910

620Darbdavių organizacijos

Eil. Nr.

SFMIS Nr.

Organizacijos pavadinimas

Prašoma paramos suma

NK balas

1

VP1-1.1-SADM-02-K-01-012

Lietuvos  medienos  pramonės  įmonių asociacija "LIETUVOS MEDIENA"

896.151,00

100

3

VP1-1.1-SADM-02-K-01-020

Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacija

696.985,00

89

6

VP 1-1.1-SADM-02-K-01-003

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

515.910,00

80

7

VP1-1.1-SADM-02-K-01-014

Asociacija „Vakarų Lietuvos statybos ir projektavimo jmonių grupė"

591.192,00

80

11

VP1-1.1-SADM-02-K-01-002

Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga

983.893,00

60

12

VP1-1.1-SADM-02-K-01-015

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

368.426,00

59

14

VP1-1.1-SADM-02-K-01-022

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA"

831.472,00

59

15

VP1-1.1-SADM-02-K-01-007

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

391.389,00

52

16

VP1-1.1-SADM-02-K-01-017

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

819.080,00

52

17

VP1-1.1-SADM-02-K-01-019

Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

718.850,00

52

20

VP1-1.1-SADM-02-K-01-006

Lietuvos pramonininkų konfederacija

794.799,00

40

21

VP1-1.1-SADM-02-K-01-016

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija

984.916,21

30

 

Viso:

 

8.593.063,21

753MDPS informacija
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com