See other templatesSee other templates

ES
ES
Kovo 16 dieną Kauno teritorinės muitinės pareigūnų delegacija Lenkijoje susitiko su šios šalies muitinės pareigūnais. Susitikimo metu Kuznicos pasienio poste aptarti aktualūs muitinės tikrinimo organizavimo ir techninio aprūpinimo klausimai. Aptarime nagrinėtos šios temos:

1. Lengvųjų automobilių dujų balionų bei kuro bakų fizinis tikrinimas, jį reglamentuojančios tvarkos, susiję susitarimai su kitomis organizacijomis ar ūkio subjektais.
2. Lengvųjų automobilių dujų balionų bei kuro bakų bei tikrinamų pavojingų (sprogių, nuodingų) prekių fizinio tikrinimo organizavimas.
3. Poste naudojama tikrinimo įranga.

Kuznicos kelio postas užima 17,5 ha ploto ir jame vykdoma iš ir į Lenkijos Respubliką vykstančių autobusų, lengvųjų ir krovininių transporto priemonių ir jais vykstančių asmenų kontrolė. Kuznicos kelio posto viršininko pavaduotojas Leon Szoka paminėjo, kad poste dirba 186 muitinės pareigūnai (26-30 vienoje pamainoje) tačiau planuojama padidinti pareigūnų skaičių, kad vienoje pamainoje dirbtų iki 40 muitinės pareigūnų. Leon Szoka akcentavo, kad pamainos dirba po 12 darbo valandų, į darbo vietas pareigūnus paskirsto kompiuterinė sistema. Ši sistema pareigūnus į darbo vietas paskirsto įvertindama kiekvienam pareigūnui priskirtas (atsižvelgiant į kvalifikaciją, patirtį, laipsnį) veiklos sritis (specializaciją).

 

Per parą, per Kuznicos kelio postą pravažiuoja: krovininių transporto priemonių iš Lenkijos Respublikos - apie 400, į Lenkijos Respubliką - apie 320-350 ir apie maždaug po 1200 lengvųjų transporto priemonių abejomis kryptimis. Leon Szoka nurodė, kad pagrindinė kontrabanda gabenamų prekių rūšis - cigaretės. Per mėnesį poste paskiriama apie 1200 baudų, per metus iškelta 60 bylų ir sulaikyta 13 milijonų cigarečių. 2012 metais jau sulaikyti 26 lengvieji automobiliai ir vienas vilkikas. Leon Szoka akcentavo, kad muitinė savo kompiuterinėse sistemose fiksuoja visus per sieną vykstančius keleivius. Šiose sistemose registruojami visi duomenys apie asmens vykimus per sieną (visos Lenkijos Respublikos mastu), gabenamas prekes, atliktus tikrinimus, nustatytus pažeidimus.

Krovininė transporto priemonė poste užtrunka vidutiniškai apie 27 minutes (ir išvykstant ir atvykstant į Lenkijos Respubliką), lengvieji automobiliai - vidutiniškai apie 7 minutes (vidutiniškai apie 40 minučių jei atliekamas detalus tikrinimas). Visi krauti krovininiai automobiliai ir tuščios cisternos bei konteineriai šviečiami rentgeno kontrolės sistema. Leon Szoka paminėjo, kad krovininių ir lengvųjų automobilių tikrinimo darbus, įskaitant lengvųjų automobilių dujų balionų bei kuro bakų fizinį tikrinimą, atlieka muitinės pareigūnai poste įrengtose tikrinimo vietose, pateikė informaciją apie naudojamą įrangą. Leon Szoka paminėjo, kad didesnioji dalis muitinės pareigūnų baigę mokymus dirbti su pavojingais kroviniais, automobiliuose įrengta dujų įranga, ratų montavimo ir balansavimo įranga, taip pat ir kita poste naudojama tikrinimo įranga.

Bialystoko muitinės rūmų Rizikos analizės skyriaus viršininkas Piotr Pucilowski pristatė gaunamos informacijos analizės procesus, rizikos profilių (tame skaičiuje lokalių rizikos profilių) kūrimą ir taikymą.

Kovos su nusikalstamumu pasienio 1-jo padalinio pareigūnas Piotr Sarosiek pristatė šio padalinio veiklą posto teritorijoje, paminėjo, kad jų padalinys poste dirba nuo 2004 metų, poste veikia nepriklausomai nuo posto muitinės pareigūnų veiksmų, padalinys pats analizuoja informaciją, atsirenka riziką keliančius krovinius ir transporto priemones ir atlieka jų tikrinimus, bei organizuoja rekontrolę. Padalinys veikia tik posto (kelio ir geležinkelio) teritorijoje, turi 27 etatinius pareigūnus, keturis šunis, aptarnauja rentgeno kontrolės sistemą.

Balstogės muitinės rūmų delegacijos pareigūnai praktiškai parodė ir susipažino su Kuznicos kelio posto darbo organizavimu, transporto priemonių posto kirtimo procesu: įleidimu į posto teritoriją, judėjimu teritorijoje, duomenų apie transporto priemonę ir keleivius tvarkymu, tikrinimų organizavimu, dokumentų įforminimų, nustatytų pažeidimų įforminimu, išleidimu iš posto teritorijos.

Kuznicos kelio posto infrastruktūra padalinta į beveik dvi identiškas dalis kurių viena skirta išvykstančių iš Lenkijos Respublikos kontrolei, kita - atvykstančių. Kiekvienoje iš šių struktūrų lengvųjų automobilių ir autobusų judėjimo juostos atskirtos nuo posto infrastruktūros skirtos krovininių transporto priemonių judėjimui ir kontrolei. Lengvųjų automobilių ir autobusų vykimas per postą įrengtas analogiška Lietuvos Respublikos postuose. Visi lengvieji automobiliai atrinkti detaliam tikrinimui nukreipiami į uždarą aikštelę, kur laukia eilės detaliam tikrinimui.
Image
Krovininių transporto priemonių vykimui per postą skirta infrastruktūra ženkliai didesnė ir tvarka sudėtingesnė. Visi krovininiai automobiliai, atvykstantys į postą rizikos vertinimui reikalingos informacijos surinkimui (prieš pirmą muitinės kontrolės punktą) pasveriami ašinėmis svarstyklėmis, pirmajame muitinės kontrolės punkte skanuojamas vairuotojo pasas, registruojami transporto priemonės duomenys kompiuterinėse sistemose, priskiriama konkreti prekių pateikimo vieta prekių pateikimo aikštėje (poste įrengta po 98 prekių pateikimo vietas kiekviena kryptimi), vairuotojui pateikiamas užpildymui vairuotojo kaip keleivio rašytinės deklaracijos blankas „Vairuotojo deklaracija", bei išduodama elektroninė kortelė, kuria vairuotojas privalo registruotis visose prekių pateikimo vietose kur yra muitinės nukreipiamas (įrengti registravimo terminalai). Vykstant į nurodytą prekių pateikimo vietą rizikos vertinimui reikalingos informacijos surinkimui visi krauti krovininiai automobiliai ir tuščios cisternos bei konteineriai šviečiami rentgeno kontrolės sistema. Pateikus muitinei dokumentus ir užpildytą vairuotojo kaip keleivio rašytine deklaraciją, muitinė vertina gabenamo krovinio specifiką, riziką ir priima sprendimus dėl transporto priemonės nukreipimo muitinės detaliam tikrinimui atlikti ar veterinarinei bei fitosanitarinei kontrolei atlikti. Išvykstant iš posto (paskutiniame muitinės kontrolės punkte) vertinama ar atlikti visi reikalingi formalumai ir tikrinimai.

Kuznicos kelio poste yra įrengtos dvi kuro matavimo vietos, kurių viena skirta krovininėms transporto priemonėms, kita lengvosioms transporto priemonėms. Kuro matavimo įranga atliekamo tikrinimo rezultatai įforminami kompiuterinių sistemų pagalba, į kurią įvedus informaciją apie tikrinamos transporto priemonės markę bei modelį, pateikiama informacija apie standartinio bako dydį ir bake nustatyto kuro kiekį. Be kuro matavimo vietų poste yra įrengtos detalus tikrinimo vietos, kurios yra apšildomos, jose yra automobilių pakėlimo įrengimai, ratų išmontavimo ir balansavimo staklės, kibirkščių nesukeliantis raktai, atsuktuvai ir kiti šaltkalvio įrankiai, elektriniai grąžtai, metalo pjovimo įrankiai, tankio matuokliai, endoskopai. Lietuvos pareigūnai apie tai galėtų tik pasvajoti.

Visi Kuznicos muitinės posto pareigūnai skiriami dirbti į detalaus tikrinimo vietą, skirtingai nei Lietuvos muitinės pareigūnai, yra baigę specializuotus mokymus, kuriose įgiję padangų montuotojo, balansuotojo, automobilių dujinės įrangos montavimo - demontavimo, automobilių kuro įrangos - montavimo - demontavimo ir automobilių ardymo - surinkimo kvalifikacijas. Posto pareigūnai taip pat yra apmokyti dirbti su elektriniais įrankiais bei tankio matuokliais ir endoskopais. Pareigūnai supažindinti su saugaus darbo metodais ir reguliariai instruktuojami pagal saugaus darbo instrukcijas.

Dujinės įrangos ardymas vyksta tiktai lauke. Lauke išleidžiamos dujos, jeigu jų yra dujų balione, kuri rengiamasi ardyti, dujų balinas išimamas iš transporto priemonės taip pat lauke ir įsitikinus, kad dujų nėra dujų balione, balionas ardomas detalus tikrinimo patalpoje.

Baltstogės muitinė yra sudariusi sutartį su draudimo bendrovę dėl žalos atlygimo, kuri atsirastu dėl muitinės pareigūnų netyčinių veiksmų ardant transporto priemones. Jeigu muitinės pareigūnui ardant transporto priemonę padaroma žala transporto priemonės savininkui, prašymai dėl tokios žalos atlyginimo nagrinėjami Baltstogės rūmuose.

Kuznicos kelio posto pareigūnai pademonstravo rastų slėptuvių įrengimo dujų balionuose, bakuose ir kitose automobilių vietose pavyzdžius.

Panašu, kad po pareigūnų protestų dėl nepatenkinamų darbo sąlygų Lenkijos muitinėje reikiamas dėmesys buvo sutelktas į darbo organizavimo ir techninio aprūpinimo sritis. Nesibaigiančioms biurokratinėms reorganizacijoms Lietuvos muitinėje švaistomą laiką lenkai išnaudojo žymiai racionaliau. Lyginant su Lenkijos muitine, Lietuvos muitinė ženkliai atsilieka muitinio tikrinimo organizavimo, techninio aprūpinimo ir pareigūnų profesinio rengimo srityse. Apibendrinę Lenkijos muitininkų patirtį Lietuvos delegacijos nariai nusprendė svarstyti galimybę apmokyti postų pareigūnus specializuotose dujinės įrangos, automobilių remonto serviso įmonėse. Akivaizdu, kad į detalaus tikrinimo vietas būtina skirti tik apmokytus ir turinčius atitinkamus įgūdžius pareigūnus. Taip pat nuspręsta, jog būtų naudinga komandiruoti Lietuvos muitinės pareigūnus į Lenkijos-Rusijos pasienio postus, susipažinimui su dujų ir kuro bakų tikrinimo organizavimu bei metodais.

MDPS informacija, panaudota Kauno TM komandiruotės ataskaita
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com