See other templatesSee other templates

Patarimai, aktualijos

Patarimai, aktualijos: kaip elgtis įvairiose situacijose

Artėja kasmetinių atostogų grafikų sudarymo laikas. Jau pasigirsta įvairių interpretacijų ir nurodymų pareigūnams. Norime dar kartą priminti pagrindinius kasmetinių atostogų suteikimo principus.

Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas) reglamentuoja muitinės pareigūnų tarnybos ypatumus.

Statuto 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad muitinės pareigūnų atostogų rūšis, minimalią trukmę, suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato šis Statutas ir kiti įstatymai. Taigi, muitinės pareigūnai turi teisę į Statuto nustatytas atostogas bei Darbo kodekso nustatytas nėštumo ir gimdymo atostogas, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, ir mokymosi atostogas.

Paminėtina, kad, vadovaujantis Statuto 1 straipsnio 3 dalimi, yra taikomos Darbo kodekso nuostatos dėl:

- kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos,
- darbo stažo – metų, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, skaičiavimo,
- kasmetinių atostogų suteikimo dalimis,
- atšaukimo iš atostogų,
- kasmetinių atostogų perkėlimo ir pratęsimo,
- nepanaudotų atostogų suteikimo, atleidžiant iš darbo,
- kasmetinių atostogų apmokėjimo,
- piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas mokėjimo,
- tikslinių atostogų suteikimo (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, mokymosi).

Image

Kokie turėtų būti Jūsų veiksmai gavus pranešimą apie Jūsų atžvilgiu pradėtą tarnybinį patikrinimą?

1. Privalote žinoti, kad rašyti paaiškinimą, pasiaiškinimą tėra Jūsų teisė, jokiu būdu ne pareiga. Ši teisė reiškia, kad Jūs galite ją realizuoti arba ne. Kitaip tariant Jūs turite teisę nepateikti paaiškinimo apskritai arba pateikti jį vėliau nei esate prašomas (Jums patogiu laiku);

2. Jūs neprivalote teikti paaiškinimo nedelsiant (!). Paaiškinimą Jūs galite pateikti per protingą terminą (pvz. 3-4 dienas), nepriklausomai nuo to koks terminas nurodytas Jums įteiktame pranešime.;

3. Privalote atminti, kad Jūs turite teisę:

3.1. bet kada teikti paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

3.2. susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada ir visa surinkta medžiaga;

3.3. turėti advokatą arba atstovą tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu. Tai reiškia, kad duodami paaškinimą raštu arba žodžiu (kuomet esate apklausiamas tarnybinį patikrinimą atliekančio pareigūno) galite turėti advokatą ar atstovą. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga savo nariams visais atvejais jų pageidavimu užtikrina atstovavimą (neatlygintinai);

4. jei esate Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos, tarybos ar komiteto narys, tarnybinė nuobauda Jums negali būti paskirta negavus profesinės sąjungos sutikimo;

5. su įsakymu paskirti tarnybinę nuobaudą Jus privalo pasirašytinai supažindinti ne vėliau, kaip per 5 dienas. Priešingu atveju bus pažeista Jūsų teisė į gynybą, todėl paskirtoji nuobauda bus neteisėta;

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd