See other templatesSee other templates

Posėdis įvyko 2014 m. sausio 7 d. 13.00 val.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Posėdžio sekretorė Aldona Paulauskienė
Dalyvavo: I. Lideikis, A. Bartaška, H. Černiauskienė, A. Danusas, M. Kaušilas, R. Kavarskas, J. Kuncevičienė, R. Kunickienė, G. Linkevičiūtė, A. Lukša, S. Urbonienė, L. Daujotaitė (Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė), J. Bruklys (Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas), I. Petraitienė (Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė), D. Nagelis (Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas), V. Gražinienė (Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė), V. Bakas (Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, projekto „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“ vadovas).

DARBOTVARKĖ:

1. Šalių prisistatymas, įgaliojimų vesti derybas nustatymas.
2. Kolektyvinių derybų eigos nustatymas (susitikimų ir bendravimo el. paštu reikalingumo nustatymas, kolektyvinės sutarties projekto teksto suderinimo eigos nustatymas).

3. Bendros darbo grupės kolektyvinės sutarties projektui suderinti sudarymas.
4. Sąlygų darbo grupės veiklai aptarimas.
5. Protokolinio susitarimo dėl kolektyvinių derybų eigos pasirašymas.

1. SVARSTYTA. Šalių prisistatymas, įgaliojimų vesti derybas nustatymas.
I. Lideikis pristatė susirinkusiems Muitinės departamento derybinės grupės narius. Grupė sudaryta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013-10-15 įsakymu Nr. 1B-685 „Dėl derybinės grupės sudarymo“, atsižvelgiant į Muitinės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-09-04 nutarimu Nr. 799 suteiktus įgaliojimus vesti derybas dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo.

Atvykusieji profesinių sąjungų atstovai pažymėjo, kad yra sudaryta profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, kurios sutartį profesinės sąjungos pateiks Muitinės departamentui iki kito planuojamo susitikimo pradžios.

V. Bakas apžvelgė projekto „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“ tikslus, pagrindinius šakos kolektyvinės sutarties sudarymo etapus, sutarties šalis ir kitų institucijų patirtį derantis dėl šakos kolektyvinės sutarties parengimo. Informavo, kad projekto vykdymo terminas pratęstas iki 2014-08-01. Projekto įgyvendinimo metu numatoma šalių atstovų stažuotė Švedijoje, susipažįstant su šios šalies kolektyviniais santykiais.

NUTARTA:

1. Profesinių sąjungų atstovai pateiks Muitinės departamentui profesinių sąjungų sudarytos jungtinės atstovybės sutartį iki kito susitikimo pradžios.
2. Pradėti kolektyvines derybas dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo.
2. SVARSTYTA. Kolektyvinių derybų eigos nustatymas (susitikimų ir bendravimo el. paštu reikalingumo nustatymas, kolektyvinės sutarties projekto teksto suderinimo eigos nustatymas).
Išklausytos abejų šalių nuomonės dėl galimos kolektyvinių derybų eigos.

NUTARTA:

1. Šakos kolektyvinei sutarčiai parengti vyks abiejų šalių atstovų susitikimai, kurių metu bus apžvelgiamos atskiros šakos kolektyvinės sutarties dalys (skyriai) ir derinamos abiejų šalių pozicijos dėl konkrečių kolektyvinės sutarties nuostatų (punktų). Šalių susitikimai vyks diskusijų forma, sprendimai priimami bendru susitarimu. Šalys gali susitarti dėl derybų grupių sudarymo atskiroms šakos kolektyvinės sutarties nuostatoms (sritims) rengti, derinti, analizuoti. Su konkrečiomis šakos kolektyvinės sutarties nuostatomis susijusiems klausimams išspręsti šalys gali pasitelkti ekspertus. Šalių posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė kiekvienos iš šalių atstovų.

2. Pradiniu šakos kolektyvinės sutarties projektu pripažinti Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo 2013-12-03 raštu Nr. 12/2013-1 „Dėl kolektyvinių derybų“ pateiktą Lietuvos muitinės šakos kolektyvinės sutarties projektą.

3. Kitą susitikimą šakos kolektyvinei sutarčiai aptarti surengti 2014 m. sausio 13 d. 15 val. Šio susitikimo metu aptarti kolektyvinės sutarties I ir II skyrių nuostatas. Kitus susitikimus ir jų metu svarstytinus kolektyvinės sutarties skyrius suderinti susitikimo metu.

4. Iki kiekvieno susitikimo pradžios šalys gali apsikeisti reikalinga informacija. Informacija pateikiama Muitinės departamentui el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., profesinių sąjungų atstovams – el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (kopija: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

3. SVARSTYTA. Bendros darbo grupės kolektyvinės sutarties projektui suderinti sudarymas.

Muitinės departamento derybinė grupė Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinei sutarčiai parengti sudaryta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013-10-15 įsakymu Nr. 1B-685 „Dėl derybinės grupės sudarymo“. Siūloma pakeisti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013-10-15 įsakymą Nr. 1B-685 ir sudaryti bendrą derybinę grupę iš Muitinės departamento ir profesinių sąjungų atstovų.

NUTARTA:

1. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryti bendrą derybinę grupę Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinei sutarčiai parengti, kurios sudėtis:

Muitinės departamento atstovai – pareigūnai, numatyti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013-10-15 įsakyme Nr. 1B-685 (vietoj G. Linkevičiūtės įrašomas J. Ragelis);

Profesinių sąjungų atstovai: Leokadija Daujotaitė, Virginija Gražinienė, Irena Petraitienė, Virginija Julija Rubikaitė, Jūrius Bruklys, Darius Nagelis.

2. Derybinės grupės nariams, atstovaujantiems darbuotojų interesams ir dirbantiems muitinės įstaigose, sudaromos sąlygos darbo metu dalyvauti derybinės grupės susitikimuose.

4. SVARSTYTA. Sąlygų darbo grupės veiklai aptarimas.

Šalys aptarė derybinės grupės sutikimo vietą ir reikalingas technines priemones.

NUTARTA:

1. Derybinės grupės susitikimai vyks Muitinės departamento patalpose (A. Jakšto g. 1, Vilnius).
2. Muitinės departamentas užtikrina techninį posėdžių aptarnavimą: posėdžių vietą, prireikus technines priemones (vaizdo projektorius ar kt.), protokolų rengimą. Susitikimų protokolus pasirašo šalių atstovai ir sekretorius.

5. SVARSTYTA. Protokolinio susitarimo dėl kolektyvinių derybų eigos pasirašymas. Aptartas atskiro protokolinio susitarimo dėl kolektyvinių derybų pradžios ir eigos reikalingumas.

NUTARTA. Šalių prisistatymą, kolektyvinių derybų pradžią ir susitarimą dėl kolektyvinių derybų eigos fiksuoti 2014-01-07 vykusio posėdžio protokole.

Posėdžio pirmininkas Irmantas Lideikis
Profesinių sąjungų įgaliotas atstovas Jūrius Bruklys
Posėdžio sekretorė Aldona Paulauskienė

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com