See other templatesSee other templates

Publikacijos

Straipsniai ir kt. informacija žiniasklaidoje
Nuo­la­ti­niais val­džios pa­ža­dais apie grei­tai at­ei­sian­tį tur­tin­ges­nį ir so­tes­nį gy­ve­ni­mą pe­ni­mi pa­sie­nio par­ei­gū­nai ėmė­si mū­sų ša­ly­je iki šiol nei re­gė­tos, nei gir­dė­tos ak­ci­jos - va­di­na­mo­jo ita­liš­ko pro­tes­to.

Ak­ci­jos iš­va­ka­rė­se ne vie­nas pie­tie­tiš­ko tem­pe­ra­men­to pro­ver­žių ma­tęs tau­tie­tis gąs­čio­jo­si, jog Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se ne­truks ras­tis ba­ri­ka­dų, o pra­ei­viams virš gal­vų pra­dės skrai­dy­ti bu­te­liai su Mo­lo­to­vo kok­tei­liais.

Vi­sus ne­ri­mau­jan­čius vie­šai pa­sku­bė­jo nu­ra­min­ti Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vas po­nas Vla­di­mi­ras Ba­ne­lis. Pa­aiš­kė­jo, kad ita­liš­kas pro­tes­tas ne­tu­ri nie­ko bend­ra su gat­vės ne­ra­mu­mais ir vi­suo­me­ni­nio ar pri­va­taus tur­to nio­ko­ji­mu. Pro­tes­to es­mė - sa­vo par­ei­gas at­lik­ti pre­ci­ziš­kai kruopš­čiai. Va­do­vau­tis vi­sais ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais, įsa­ky­mais, tai­syk­lė­mis ir ins­truk­ci­jo­mis. Nie­kam ne­tai­ky­ti jo­kių iš­im­čių ar nuo­lai­dų.

ImageVytas Petruškevičius apie gyvenimą ant parako: viskas galėjo sprogti vienu garu

Vytas Petras Petruškevičius šią savaitę žiniasklaidos buvo pastebėtas tik todėl, kad Medininkų bylos teismo procese pareiškė, kad tarp įrodymų nėra jo filmuotos medžiagos ir tai, kas rodoma jo vardu, – ne jo darbas. V. Petruškevičiaus filmuota medžiaga yra aukso vertės, nes jis pirmasis įamžino dar karštus istorinio nusikaltimo vaizdus ir svarbius daiktinius įrodymus. Deja, visa tai kažkur dingo, o bylos tyrimas užsitęsė du dešimtmečius...

V.Petruškevičius – ne tas žmogus, kuris braunasi į viešumą, lipa ant bačkos ir demonstruoja savo drąsą ar išmanymą. Nenoriai jis komentavo žurnalistams ir tą pradingusios medžiagos faktą: „Vaikosi sensacijų, nesigilina į esmę – nenoriu dalyvauti tokiame farse. Kur jie visi buvo prieš dvidešimt metų? Ką mūsų valdžios padarė, kad būtų nubausti Medininkų žudynių vykdytojai ir užsakovai? Kas šiandien prisimena tuos eilinius muitininkus, apgynusius Lietuvos valstybę, jos ekonomines sienas?“ – greičiau liūdnai nei piktai klausia jis.

Nupudruotus Vilniaus namus ir smala dar kvepiančius kelius per pirmininkavimą užtemdys šį mėnesį organizuojami trys protestai. Profsąjungos šį laikotarpį derina prie ES viršūnėlių vizitų. Jų teigimu, tik taip gali įvykti kažkoks dialogas su užsimerkusia vietine valdžia.

Pasitiks oro uoste

Pasieniečiai į savo patruliavimui skirtus automobilių bakus tuoj galės įsipilti nebent oro, ugniagesiams atsibodo misti vien tik grikiais, o policininkais nebenori tapti net vaikai. Profesinės pareigūnų sąjungos, atsižvelgdamos į absurdo komediją primenančią situaciją, liepos mėnesį organizuoja bent 3 protesto akcijas. Mokytojai į protestų grandinę žada prisijungti rudenį.

Seimo Antikorupcijos komisija trečiadienį nutarė kreiptis į teisėsaugą dėl trijų Muitinės departamento vykdomų galbūt neskaidrių projektų, valstybei kainuojančių milijonus litų.

"Rengiantis komisijos posėdžiui gavome duomenų apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus Muitinės departamente ir dėl tų trijų viešųjų pirkimų mes kreipsimės į teisėsaugos institucijas, kaip numato mūsų įstatymas", - trečiadienį po komisijos posėdžio BNS sakė jos pirmininkas Vitalijus Gailius.

Anot jo, įtarimų sukėlę pirkimai susiję su informacinėmis technologijomis ir transporto paslaugų pirkimu.

V.Gailiaus duomenimis, Muitinės departamentas su bendrove ERP buvo sudaręs sutarčių už daugiau nei 21 mln. litų dėl informacinių sistemų diegimo. Šiuo metu minėta įmonė yra sustabdžiusi savo veiklą, o Vilniaus apygardos teismas jai iškėlė bankroto bylą.

ImageVilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimų pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus Muitinės departamente. Šis tyrimas pradėtas sausio 7 dieną pagal Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimąsi. Ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl galimo Muitinės departamento valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus.

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas liberalas Vitalijus Gailius BNS sakė, kad trečiadienį komisija, susipažinusi su iš institucijų gautais atsakymais, apsispręs, ar jai pačiai toliau domėtis Muitinės departamento viešaisiais pirkimais, ar kreiptis į Finansų ministeriją, kad ši įvertintų jai pavaldžios tarnybos vadovų darbą.

"Komisijos nariai spręs, ar tęsiame tyrimą, kaip Muitinės departamente taikomos antikorupcinės priemonės, ar tinkamai naudojami asignavimai, ar perduodame atsakingoms institucijoms įvertinti Muitinės departamento vadovų veiklą", - teigė komisijos pirmininkas.

Dėl gausaus sniego bei itin mažo pralaidumo, pasienyje susidarė milžiniškos vilkikų eilės. Pranešama, jog vilkikų eilės nusidriekė nuo Lietuvos pasienio punkto iš Baltarusijos pusės net 25 kilometrus. Eilės, anot Muitinės departamento atstovų, susidarė dėl gausaus sniego bei mažo pralaidumo. Vargu ar ši oficialioji versija paaiškina tikrąją eilių pasienyje susidarymo priežastį.

Vairuotojai skundžiasi, jog jų padėtimi naudojasi pakelės kavinės, kur pietų kaina šoktelėjo iki 50 litų. Paprastai mokama apie 30 litų. Vairuotojai teigia šąlantys ir badaujantys, daugelis jų privalo pristatyti krovinius iki nustatytų terminų. Muitinės departamento atstovų teigimu, šiuo metu eilė kiek sumažėjo, tačiau padėtis vis dar sudėtinga.

Baltarusijos URM išsiuntė Lietuvai notą dėl eilių pasienyje. Baltarusijos užsienio reikalų ministerija išsiuntė Lietuvos ambasadai notą dėl padidėjusių krovininio transporto eilių dviejų valstybių pasienyje. Rašte Lietuvos ambasadai išsakytas Baltarusijos nerimas „dėl tam tikro padėties pasienyje suprastėjimo ir padidėjusios iš Baltarusijos išvažiuojančio krovininio transporto eilės". Ypač probleminė padėtis Kamenny Log-Medininkai pasienio punkte, rašo Delfi.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com