See other templatesSee other templates

ImageStatistikos departamento duomenimis, 2007 m. lapkričio ir gruodžio mėn. šalies švietimo įstaigos surengė 161 streiką, iš jų 96 įspėjamuosius streikus.


Tai didžiausias per metus surengtų streikų skaičius nuo 2000 m., kai buvo pradėta rinkti informacija apie legalius streikus.

Streikuose dalyvavo 99 švietimo įstaigos. Dėl streikų nedirbo 12 pradinio, 29 pagrindinio, 57 vidurinio mokslo ir 1 suaugusiųjų ir kita švietimo veikla užsiimanti įstaiga. Įspėjamuosius streikus ir streikus rengė 62 švietimo įstaigos, tik įspėjamuosiuose streikuose dalyvavo 34, tik streikuose – 3 švietimo įstaigos.

2007 m. įspėjamuosius streikus ir streikus rengė Alytaus, Klaipėdos ir Palangos miestų ir Akmenės, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Telšių, Vilkaviškio ir Zarasų rajonų savivaldybių viešosios nuosavybės švietimo įstaigų darbuotojai. Daugiausia visų streikų surengta Telšių rajono (36), Mažeikių rajono (31) ir Klaipėdos miesto (30) savivaldybių švietimo įstaigose (atitinkamai 22,4, 19,3 ir 18,6% visų įspėjamųjų streikų ir streikų).

Vidutinis visuose streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 7033, iš jų 3978 darbuotojai dalyvavo įspėjamuosiuose streikuose (56,6% visų streikavusiųjų). Dėl įspėjamųjų streikų ir streikų daugiausia darbuotojų nedirbo Klaipėdos miesto (23,2% visų dalyvavusių) ir Telšių rajono savivaldybių švietimo įstaigose (18,8%).

Darbuotojai streikuose ir įspėjamuosiuose streikuose dalyvavo tiesiogiai arba priverstinai. Vidutinis tiesiogiai streikuose dalyvavusių darbuotojų skai­čius – 6932, priverstinai – 101.

Streikuose dalyvavusių darbuotojų nedirbtas darbo laikas sudarė 9559 darbo dienas, iš kurių 1181 darbo diena (12,4%) prarasta dėl įspėjamųjų streikų.

Vidutinė streiko trukmė – 1,36 darbo dienos (įspėjamojo streiko – 0,30, streiko – 2,74 darbo dienos). Pagrindinės streikų skelbimo priežastys – nepasitenkinimas darbo užmokesčiu, darbų apimtimi, mokytojo profesijos statusu visuomenėje ir kt.

Streikas – vienos ar kelių įmonių darbuotojų ar jų grupių laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba dar­buo­to­jus tenkinantis Taikinimo komisijos, Darbo arbitražo ar Trečiųjų teismo sprendimas nevykdomas.

Įspėjamasis streikas – vienos ar kelių įmonių dar­buo­to­jų ar jų gru­pių laikinas darbo nutraukimas, or­ga­ni­zuo­ja­mas prieš streiką, ir negalintis trukti ilgiau kaip dvi valandas.

Darbuotojai, tiesiogiai dalyvavę streike (įspėjama­ja­me strei­ke) – darbuotojai, dirbantys streikuojančioje įmonėje ar jos streikuojan­čia­me padalinyje ir savo ini­cia­ty­va laikinai nutraukę darbą.

Darbuotojai, priverstinai dalyvavę streike (įspė­ja­ma­jame streike) – darbuotojai, dirbantys strei­kuo­jančiai įmonei pavaldžiame padalinyje, nutraukę darbą ne savo iniciatyva ir priversti nedirbti dėl kitame padalinyje vykstančio streiko.

Vidutinis darbuotojų, dalyvavusių streike (įs­pė­ja­ma­ja­me strei­ke), skaičius apskaičiuojamas sudedant kiekvieną dieną streike (įspėja­ma­jame streike) da­ly­va­vu­sių darbuotojų skaičių ir gautą sumą dalijant iš streiko (įspėjamojo streiko) dienų skaičiaus.

Vidutinė streiko (įspėjamojo streiko) trukmė darbo dieno­mis apskaičiuojama dalijant darbuotojų, dalyvavu­sių streike (įspėja­ma­jame streike), darbo dienomis išreikštą nedirbtą darbo laiką iš darbuotojų, dalyvavusių streike (įspėjamajame), skaičiaus.

www.stat.gov.lt
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com